ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 56
                                               

Fizička vežba

Fizička vežba je svaka telesna aktivnost koja poboljšava ili održava fizičku kondiciju i opšte zdravlje i dobrostanje. Fizičko vežbanje se izvodi iz različitih razloga, kako bi se potpomogao rast i poboljšala snaga, usporilo starenje, razvili miš ...

                                               

Водени отисак

Појам индиректна потрошња воде односи се на воду која се користи за производњу свих производа који се на неки начин конзумирају или користе храна, индустријски производи.

                                               

Водени талас

Таласи су привидно кретање мора при којем се честице воде не премештају већ само описују пун круг. Чамац или неки други плутајући предмет на таласу се помера горе и доле, напред и назад, али углавном задржава исти положај. Главни узрочник таласа ...

                                               

Водени часовник

Водени сат или клепсидра је направа за мерење времена уз помоћ протока воде из посуде, обично кроз узани отвор. Иако никад нису постигли такав степен тачности према савременим стандардима мерења времена, водени сат је био најтачнији инструмент у ...

                                               

Водне особине земљишта

Вода је један од најважнијих састојака земљишта. Поред тога што је основна компонента његове течне фазе, она такође улази у састав гасовите, као и тврде, фазе земљишта. Под овим појмом подразумева се способност земљишта да брже или спорије губи в ...

                                               

Дарсијев закон

У динамици флуида, Дарсијев закон је важна емпиријски изведена једначина која описује проток флуида кроз порозну средину. Закон је формулисао Хенри Дарси на основу експеримената са водом коју је пропуштао кроз суд испуњен песком. Такође је дао ос ...

                                               

Индустријска вода

Вода је једна од најзначајнијих материја у природи, а у исто време и врло важна индустријска сировина. Хемијски чиста вода је потпуно дефинисаног хемијског састава n, одређених физичких и хемијских особина. Природна вода није хемијски чиста вода ...

                                               

Канал (вештачки)

Канал је текући водени ток настао вештачким путем, тј. човековим деловањем ради преноса водом, или ради воденог транспорта добара. У говору оба типа се називају једноставно каналима, и у већини случајева, пројејектовани објекти имају серију брана ...

                                               

Класификација лековитих минералних вода

Класификација лековитих минералних вода је поступак којим се према одређеним прописаним критеријумима на основу састава и намене, вода разврстава у четири класе или групе.

                                               

Кондиционирање воде за пиће мешањем

Кондиционирање воде за пиће мешањем један је од поступака у производњи воде за пиће који се обавља применом одговарајућих операција и процеса, у циљу поправке квалитета сирове воде са изворишта намењене за пиће. Процес мешања воде заснован је на ...

                                               

Кондиционирање воде за пиће флотацијом

Кондиционирање воде за пиће флотацијом је супротна радња од таложења, у којој долази до испливавања на површину честица материјала које су лакше од воде. Ради бржег остварења процеса флотације води се додају средства за флотацију, као што су меху ...

                                               

Лековита минерална вода

Лековита минерална вода спада у групу подземне воде које, због опште минерализације, јонског састава, садржаја гасова, присуства терапеутски активних компоненти, радиоактивних елемената, алкалности/киселости и повишене температуре, има благотворн ...

                                               

Микробиолошка својства воде

Фекално загађење људским и животињским излучевинама главни је узрок загађења воде за пиће патогеним и другим микроорганизмима. Због директне опасности по здравље становништва, вода за пиће не сме да садржи такве микроорганизме. Процес мешања воде ...

                                               

Минерална вода

Минерална или лековита вода, је она вода која у једном литру садржи више од једног грама растворених минералних материја. Минералне воде у којима количина минералних материја превазилази 50 грама по литру, сврставају се у растворе.

                                               

Површинске воде

Површинске воде представљају водене токове на копну и спадају у обновљиве ресурсе. Као такви представљају веома важан део Екосистема у глобалном и хидросистема, у регионалном смислу територије Републике Србије. Површинске воде у Србији чине знача ...

                                               

Подземне воде

Подземне воде су све воде које се налазе испод површине земље у ма ком виду и ма ком агрегатном стању. Ова вода може бити слободна или гравитациона тј. везана за честице стена као капиларна, опнена, хигроскопна. Подземна вода може бити течна, чвр ...

                                               

Порекло воде на Земљи

Маса океана на Земљи, што одговара маси све воде на планети, је само мали део укупне масе планете. Ипак, постојање океана је довољно да најупечатљивији опис планети Земљи и на тај начин је одваја од осталих планета Сунчевог система. Ипак, питање ...

                                               

Rečna delta

Deltom se naziva karakteristični oblik ušća reke. Najpoznatija delta je delta Nila, koja je dobila naziv po sličnosti oblika grčkom slovu delta i time postala eponim za sve druge delte širom sveta.

                                               

Filtracija aktivnim ugljem

Filtracija aktivnim ugljem jedna je od metoda koja se koristi za prečišćavanje vode, vazduha i gasova, obradu tečnosti i za posebne namene.

                                               

Filtracija vode

Filtracija vode je postupak propuštanja vode kroz poroznu sredinu. Primenjuje se za uklanjanje koloidnih čestica i mikroorganizama koji su nakon procesa taloženja zaostale u vodi, posebno najsitniji koloidi koji se nisu uspeli slepiti u flokule, ...

                                               

Istorija prečišćavanja vode

Istorija prečišćavanja vode može se pratiti kroz sačuvane zapise i artefakat od najranijih civilizacija. Od trenutka kada je čovek otkrio da se prečišćavanjem pitke vode mogu ublažiti, pa čak i ukloniti epidemije kuge i ostale zarazne bolesti, sm ...

                                               

Kamenac (naslaga)

Kamenac je trvd, zagasito beli, kredasti depozit koji se nakuplja u kotlovima, bojlerima za toplu vodu i unutar neadekvatno održavanog sistema za centralno grejanje toplom vodom. On se često nalazi kao depozit na unutrašnjoj površini starih cevi ...

                                               

Klasifikacija voda

Klasifikacija voda je postupak kojim se prema odredenim propisanim kriterijumima na osnovu stepena zagadenosti i namene, voda razvrstava u četiri klase. Klasifikacija voda prikazana na ovoj stranici se ne uzima u obzir mineralna vode ni termalna ...

                                               

Omekšavanje vode

Omekšavanje vode je postupak kojim se iz tvrde vode uklanjaju kalcijumovi i magnezijumovi joni. Najčešće se vrši jonskim izmenjivačima koji uklonjene jone zamenjuju natrijumovim jonima. Voda nakon takve obrade se naziva omekšana voda. Omekšavanje ...

                                               

Prolom voda

Prolom voda je voda koja pripada grupi visokoalkalnih, niskomineralizovanih i bikarbonatnih voda. Takode pripada i kategoriji natrijum-hidro-karbonatnih, silicijumskih, alkalnih, oligomineralnih i hipotermalnih 20 - 34 °C voda. Pored toga, posedu ...

                                               

Tvrdoća vode

Tvrdoća vode je uzrokovana prisustvom rastvorenih soli kalcijuma i magnezijuma. Najveća je koncentracija kalcijuma, zbog njegove zastupljenosti u Zemljinoj kori u obliku minerala kalcit, dolomit, itd. Najočigledniji prikaz tvrdoće vode je taložen ...

                                               

Позитиван стрес

Позитиван стрес, еустрес, еуфорични стрес је позитиван несклад између доживљеног и жељеног стања, под условом да је присуство ове разлике важно за појединца. Иако на први поглед изгледа пардоксално стрес није увек само контрапродуктиван и не пред ...

                                               

Посттрауматски стресни поремећај

Посттрауматски стресни поремећај је врста анксиозности као последица психолошког излагања стресним доживљајима, који укључују смртну опасност, озбиљне физичке повреде или претњу физичком интегритету особе, које та особа доживљава крајње трауматично.

                                               

Финансијски стрес

Финансијски стрес једна је од психолошких реакција организма настала на стресну појаву изазвану променама у финансијској ситуацији, било у позитивном или негативном смислу. Он изазива бројне психолошке потешкоће, укључујући веће психичке дисфункц ...

                                               

Hipotalamusno-hipofizno-nadbubrežna osovina

Hipotalamusno-hipofizno-nadbubrežna osovina je komplekstan set direktnih uticaja i povratnih interakcija izmedu hipotalamusa, hipofize, i nadbubrežne žlezde. Interakcije izmedu tih organa sačinjavaju HPA osovinu, glavni deo neuroendokrinog sistem ...

                                               

Босиљак

Босиљак је вишегодишња зељаста биљка пореклом из Индије из породице уснатица. Изданци су усправни, до 80 cm високи, често љубичасти, покривени дугим коврџавим длакама. Има деловања као жалфија, матичњак и нана. Босиљак је ароматична биљка, пријат ...

                                               

Јела

Јела је род зимзеленог четинарског дрвећа из фамилије борова. Обухвата 51 врсту распрострањених у планинама северне хемисфере Род јела се дели у 10 секција, од којих су само две присутне у Европи - Abies и Piceaster.

                                               

Клека

Клека је род четинарских биљака из породице чемпреса. У зависности од таксономске тачке гледишта, постоји између 50-67 врста клеке. Широко је распрострањена на целој северној полулопти, од Арктика, јужно до тропске Африке, односно планина Централ ...

                                               

Коморач

Расте као полудивљи у камењарима и уз ивице њива, у приморским крајевима. Иначе се због велике потражње гаји, као вртларска култура, посебно је раширен у јужној Европи, првенствено у Италији.

                                               

Мирођија

Мирођија или копар позната је зачинска мирисна биљка која се гаји, а и сама се размножава по вртовима. Мирођија је једногодишња биљка која нарасте до око метар. Листови су вишеструко перасти, цветићи мали и жути, док су плодови јајолики. Потиче и ...

                                               

Бели лук

У народу, бели лук је лек за све, према коме се има врло велико и непоколебљиво поверење. У том готово фанатичном исконском веровању иде се често тако далеко да се бели лук и данас у неким домаћинствима на селу употребљава не само као превентивно ...

                                               

Allium carinatum

Корен је луковица интензивног мириса лука. Усправна биљка са издужено ланцетасим листовима. Цветови су овалног облика и сакупљени су у главичасту цваст, беле или розе боје. Величина цвасти је од 1 до 2.5 цм. Период цветања је јул и дуго остаје би ...

                                               

Алкалоиди мака

Млечни сок незрелих плодова посебне врсте мака као и његове чауре, садржи знатне количине разних алкалоида. Згуснут и осушен млечни сок се назива опијум, па се ови алкалоиди зато називају и опијумски алкалоиди. Они се деле на четири групе: дерива ...

                                               

Алкалоиди ражане главице

Алкалоиди ражане главице су деривати амида лизергне киселине. У ову групу спада алкалоид ерготамин који појачава контракције материце. Полазећи од лизергне киселине или појединих алкалоида ове групе, разним хемијским реакцијама, добијен је низ је ...

                                               

Амигдалин

Амигдалин цијаногени је гликозид који се налази у семенима бадема и другог коштуњавог воћа. У организму човека и животиња се дејством ензима разлаже на гликозу, бензалдехид и веома отровну цијановодоничну киселину. Она може да изазове тровање уко ...

                                               

Остали алкалоиди

Од алкалоида ове групе значајан је кинин као лек против маларије, који се добија из осушене коре једне тропске биљке пореклом из Јужне Америке, која се сада гаји и на Јави и у Африци, затим ресерпин који се користи као седатив и антихипертоник, а ...

                                               

Тропански алкалоиди

Основни скелет тропанских алкалоида је прстен тропана. Тропански алкалоиди су деривати нортропана, а деле се на три групе са супституентима у следећим положајима: група тропина 3-OH; 8-CH 3; група екгонина 3-OH; 2-COOH; 8-CH 3. група скопина 3-OH ...

                                               

Артичока

Артичока, такође позната као француска артичока и зелена артичока у САД, од давнина је позната повртарска биљка из фамилије Asteraceae. Пореклом је са Медитерана и југозападне Азије. Род: Cynara обухвата три врсте: самониклу артичоку C. carduncul ...

                                               

Дивља мрква

Стабло може достићи висину од 30 до 60 центиметара. Листови су чекињасто длакави или голи. Расте на сувим и влажним ливадама, нарочито на песковитим теренима, на насипима, обалама, поред путева, на међама, у пољима, обрадивим површинама или светл ...

                                               

Звездасти анис

Звездасти анис је зимзелени жбун или омање дрво из североисточног Вијетнама и југозападне Кине. Као зачин користи се омотач плодова, мешкова који су спојени у звездасту форму. Назива се звездсати анис или кинески анис јер арома подсећа на наш ани ...

                                               

Ким

Ким, народни називи: дивљи кумин, кимељ, кимин, зачинска је биљка. Познавали су га и користили арапски лекари, одакле је пренет у Европу. Гаји се у многим земљама, а највише у Холандији, Пољској, Немачкој, Русији. У Србији се гаји у Војводини.

                                               

Лимун-трава

Cymbopogon citratus познатији као лимун трава је тропска биљка из Јужне и Југоисточне Азије. Cymbopogon citratus се често продаје у облику стабљика. Иако може да расте у топлијим регионима са умереном климом, не трпи мразеве.

                                               

Пискавица

Пискавица, позната и као грохотуша, грчко семе, грчка детелина, козји рог, просеница и рожњача, биљна је врста из породице Fabaceae. Најчешће се може наћи у Источној Европи, Кавказу и Средњој Азији. Иако се сматра да у медицини доводи до неких ко ...

                                               

Чешуља

Чешуља, познатији као Роберт-трава, Црвени Робин, или Роберт мушкатле, је уобичајена врста вилиног ока пореклом из Европе и делова Азије, Северне Америке и Северне Африке.

                                               

Висибаба

Висибаба је најранија ефемероида, вишегодишња биљка са луковицом, која често цвета у шуми док снег још није окопнио од јануара до марта.