ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 486
                                               

Високи управни суд Републике Хрватске

Управни суд Републике Хрватске је основан 1. јула 1977. као самосталан републички суд. До тада је судска контрола законитости коначних појединачних управних аката била осигурана у оквиру Управног одјељења Врховног суда Републике Хрватске. Од 1. ј ...

                                               

Врховни касациони суд Републике Србије

Врховни касациони суд Републике Србије је највиши суд у Србији. Седиште му је у Београду. Он је непосредно виши суд за Привредни апелациони суд, Прекршајни апелациони суд, Управни суд и апелационе судове.

                                               

Врховни суд Републике Српске

Врховни суд Републике Српске обезбјеђује јединствену примјену закона. Надлежан је да: рјешава сукобе надлежности између судова; одлучује о редовним правним лијековима против одлука окружних судова; одлучује о ванредним правним лијековима против п ...

                                               

Касациони суд Краљевине Југославије

Касациони суд Краљевине Југославије је био највиши и врховни суд у Краљевини Југославији. До уређења једног Касационог суда било је предвиђено да се дотадашњи Касациони суд у Београду, Одељење Б Касационог суда у Новом Саду, Сто седморице у Загре ...

                                               

Касациони суд Краљевине Србије

Судије је постављао краљ. Председници и чланови Касационог суда постављали су се по двема листама, од којих је једну предлагао Државни савет, а једну Касациони суд. У свакој кандидационој листи морало је бити два пута онолико кандидата колико је ...

                                               

Државни савет (Србија)

Државни савет је био државни орган чија се моћ и надлежност час сужавала час проширивала. Историја Државног савета почиње у доба Карађорђева устанка. Вршио је врховну законодавну, управну и судску власт. Касније је морао делити ту власт с књазом, ...

                                               

Државни савет Краљевине Југославије

Државни савет Краљевине Југославије је као врховни управни суд наследио Државни савет из Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца чије је уређење било прописано Законом о Државном савету и управним судовима од 17. маја 1922. Затим, према Видовданском у ...

                                               

Државни савјет Краљевине Црне Горе

Државни савјет Краљевине Црне Горе је био управни суд и управни орган у Краљевини Црној Гори. Претходно, од 1879. до 1905. имао је улогу књажевске владе.

                                               

Управни суд Републике Србије

Управни суд суди у управним споровима, а врши и друге послове одређене законом. Управни суд у управном спору одлучује о законитости коначних управних аката, осим оних у погледу којих је предвиђена другачија судска заштита. Такође, одлучује и о за ...

                                               

Уставни суд Републике Хрватске

Уставни суд Републике Хрватске је независна институција која гарантује поштовање и примјену Устава Републике Хрватске. Сједиште Уставног суда је на Тргу Светог Марка у Загребу.

                                               

Заштитник грађана

Заштитник грађана је независан државни орган који штити права грађана и контролише рад органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, као и других органа и организација, предузећа и установ ...

                                               

Омбудсман за дјецу Републике Српске

Сједиште омбудсмана за дјецу налази се у Бањој Луци, а може образовати канцеларије и ван свог сједишта. Омбудсман ужива имунитет као и народни посланици. Омбудсмана за дјецу бира Народна скупштина Републике Српске на предлог предсједника Републик ...

                                               

Омбудсман Републике Српске

Омбудсман Републике Српске - заштитник људских права је била независна институција Републике Српске. Престала је са радом 31. децембра 2009. Омбудсман је имао надлежност да помаже онда када републички, градски и општински органи управе и други из ...

                                               

Вузурган

Вузурган, познат и по модерном персијском облику Бозорган, био је назив високог племства и трећег ранга четири или пет врста сасанидске аристократије. Након пада Сасанидског царства, они се поново појављују под династијом Дабујид.

                                               

Дехкан

Дихкан, били су класа магната који поседују земљу током Сасанидског и раног исламског периода, који се налазе у земљама са иранским говорним подручјем.

                                               

Nokaut miš

Nokaut miševi su genetički modifikovani miševi kod kojih su inaktivirani, ili "nokautirani", geni putem zamene ili ometanjem veštačkim segmentom DNK. Gubitak aktivnosti gena često uzrokuje fenotipske promene, koje obuhvataju izgled, ponašanje i d ...

                                               

Vilijam Astburi

Vilijam Tomas Astburi je engleski fizičar i molekularni biolog. On je bio pionir u istraživanjima primene difrakcije X-zraka na biološke molekule. Njegov rad na keratinu je uspostavio fondaciju za Linus Paulingovo otkriće alfa heliksa. On je tako ...

                                               

Георг Штелер

Георг Вилхелм Штелер је био немачки природњак, лекар и истраживач, који се придружио руској поморској експедицији Витуса Беринга. Рођен је у Виндсхајму у Баварској, а студирао на Витенбершком универзитету. У Русију је стигао 1734. године. Чуо је ...

                                               

Младен Јосифовић

Добитник је Албанске споменице, Седмојулске награде 1966. године, Октобарске награде Београда 1970. године, Ордена Св. Саве 4. реда; и Ордена заслуга за народ са златном звездом.

                                               

Жан-Мари Пелт

Жан-Мари Пелт био је почасни професор биологије биљака и фармакологије на Универзитету у Мецу, и председник Европског еколошког института.

                                               

Балдо Косић

Балдо, Балтазар или Валтазар Косић је био зоолог, колекционар, природњак, управник, кустос и препаратор Природословног музеја у Дубровнику.

                                               

Лео Биргер

Лео Биргер, је био аустријско-амерички патолог, хирург и уролог. који се бавио истраживањем у области бактериологије, патологије васкуларних болести, опште хирургије и урологије. Лео Биргер је био страствени љубитељ музике и музицирања, а његова ...

                                               

Frederik Grifit

Frederik Grifit je bio britanski bakteriolog. Fokus njegovog rada je bio na epidemiologiji i patologiji bakterijske prenumonije. On je objavio januara 1928. takozvani Grifitov eksperiment, koji je prva široko prihvaćena demonstracija bakterijske ...

                                               

Dragutin Radimir

Dragutin Radimir poznat kao Drago Radimir je bio šumarski inženjer, direktor, viši državni savetnik, naučni saradnik, šumarski stručnjak.

                                               

Auctorum

Auctorum таксономски термин у биологији који се користи да означи да је име врсте коришћено од бројних накнадних аутора, а не од оригиналног аутора. Аuctorum генитив плурала од латинске речи аuctor = аутор. Често се користи у комбинацији са non и ...

                                               

Genska familija

Genska familija je grupa gena, koja je formirana duplikacijom jednog originalnog gena. Oni generalno imaju slične biohemijske funkcije. Primer takve familije su ljudski geni hemoglobinskih podjedinica. Ovi geni se nalaze na različitim hromozomima ...

                                               

Haplogrupa

U molekulskoj evoluciji, haplogrupa je grupa sličnih haplotipa koji imaju zajedničko poreklo na šta ukazuju isti jednonukleotidni polimorfizami u oba haplotipa. Pošto se haplogrupe sastoje od sličnih haplotipova, moguće je predvideti haplogrupu i ...

                                               

Nim ulje

Nim ulje je nejestivo biljno ulje koje se dobija presovanje voća i semena biljke nima, zimzelenog drveta endemskog u Indijskom potkontinentu ali se danas uzgaja i u drugim delovima tropika. Nim ulje je najvažniji komercijalni proizvod od nima, i ...

                                               

Аскон

Аскон, најједноставнији од типова грађе сунђера, представља шупаљ цилиндар радијалне симетрије причвршћен основом за подлогу. Површина тела је прекривена једним слојем ћелија - пинакодерм. Шупља унутрашњост сунђера, спонгоцел или атријум, је оиви ...

                                               

Кљова

Кљове су веома дугачки зуби, обично у пару, мада не морају бити, који штрче изван уста одређених животињских врста. Обично су кљове очњаци, као што је случај код дивље свиње и моржа, али могу бити и секутићи, као код слона и нарвала.

                                               

Леукон

Леукон је најсложенији тип грађе сунђера, код кога је мезоглеја развијена више него код простијих, аскон и сикон типа. Сунђери леукон типа грађе достижу највеће димензије, од неколико cm до преко 1m. Код леукон сунђера проток воде се остварује кр ...

                                               

Педицеларија

Ове творевине су распоређене између бодљи и амбулакралних ножица. Код морске звезде изгледају као мале штипаљке са петељком, а и дејствују као штипаљке или као маказе. Код морских јежева, штипаљка је трокрака и може, а и не мора да има петељку. О ...

                                               

Пробосцис

Пробосцис је издужена творевина на глави животиња. Код бескичмењака се термин најчешће односи на цевасте усне творевине са функцијом у лову и исхрани, док код кичмењака обично означава издужену њушку. Термин потиче од грчког προβοσκίς.

                                               

Сикон

Сикон тип грађе сунђера настаје усложњавањем најпростијег аскон типа путем набирања телесног зида. Код сикон типа грађе је, у односу на полазни аскон тип, повећана површина контакта хоаноцита са водом, а смањена запремина спонгоцела. Један од рез ...

                                               

Скелет сунђера

Каквог год облика били, већина сунђера живи окружена током водом, и подржавају тело добро развијеним скелетом. Скелет сунђера је већином мезохиларни ендоскелет, али егзоскелет се такође може појавити у одређеним деловима или око целог тела. Чврст ...

                                               

Телесни зид сунђера

Телесни зид сунђера је генерално гледано најтањи код аскон типа грађе, средње дебео код сикон типа, а дебео код леукон типа грађе. Разлика у грађи се, међутим, примеђује када се упоређују подтипови/класе, а не морфолошки типови. Тада се јасно одв ...

                                               

Хоаноцита

Хоаноците су ћелије које граде унутрашњи слој, ендодерм, телесног зида сунђера. У читавом царству животиња имају их само сунђери па се код њих слој ендодерм врло често означава као хоанодерм. Имају цилиндричан облик. Име су добиле због сличности ...

                                               

Дарвинова квржица

Дарвинова квржица је урођено задебљање на шкољки људског уха у висини између његове горње и средње трећине. Ова особина је присутна код 10.4% људи. Ова шпицаста квржица представља врх уха код сисара. Овај атавизам понио је име по Дарвину јер га ј ...

                                               

Људски скелет

Људски скелет је унутрашња стрктура људског тијела. Састоји се од око 270 костију при рођењу, при чему се укупан број костију код одраслих смањи на око 206 костију након што се неке кости срасту заједно. Коштана маса костура достиже максималну гу ...

                                               

Слезина

Слезина је жлезда без канала, присутна код кичмењака, и блиско повезана са циркулаторним системом. Њена функција је одстрањивање старих црвених крвних зрнаца. Слезина је такође резервоар крви. Данас се зна да њено одстрањивање чини особу више под ...

                                               

Фон Ебнерова жлезда

Фон Ебнерова жлезда јесте егзокрина пљувачна жлезда, заправо серозна пљувачна жлезда која се налази у устима, у дну шанца густативних језичних папила, опшанчаних и листастих у пределу од задње трећине језика до sulcus terminalis-a. Секретују линг ...

                                               

Псеудоцелом

Псеудоцелом или лажни целом је примарна телесна дупља која се образује као остатак бластулине дупље, бластоцела. У току ембрионалног развића у лоптастој бластули се образује шупљина бластоцел, примарна телесна дупља. Ако код одрасле јединке заост ...

                                               

Телесна дупља

Телесна дупља је простор између телесног зида и црева или унутрашњих органа. Вишећелијске животиње које немају телесну дупљу називају се ацеломата и припадају им: сунђери, који не само да немају телесну већ немају ни цревну дупљу; пљоснати црви к ...

                                               

Целом

Целом се развија у току ембрионалног развића у мезодерму, као потпуно нов простор; није остатак бластоцела као псеудоцелом. Обавијен је мезодермалним епителом – перитонеумом. Целом је испуњен течношћу, али у њему, за разлику од псеудоцелома, нема ...

                                               

Želudačna kiselina

Želudačna kiselina je probavna tečnost, koja se formira u želucu. On ima pH od 1.5 do 3.5 i sastoji se od hlorovodonične kiseline, i velikih količina kalijum hlorida i natrijum hlorida. Ova kiselina ima ključnu ulogu u varenju proteina. Ona aktiv ...

                                               

Klasifikacija čulnih receptora

Čulni receptori su specijalizovani elementi nervnog sistema koji imaju sposobnost detektovanja promena u unutrašnjoj ili spoljašnjoj sredini organizma. Prema morfološkoj vrednosti čulni receptori mogu biti čulne ćelije i završeci senzitivnih nerv ...

                                               

Соматостатин

Соматостатин је полипептидни хормон кога луче делта ћелије ендокриног панкреаса, хипоталамус као и неке неуроендокрине ћелије гастроинтестиналног тракта. Соматостатин инхибише лучење других хормона: инсулина, глукагона, хормона раста, гастрина, с ...

                                               

ABHD5

1-acilglicerol-3-fosfat O-aciltransferaza enzim je koji je kod čoveka kodiran ABHD5 genom. Protein kodiran ovom genom pripada velikoj familiji proteina definisanih alfa/beta hidrolaznim savijanjem, i sadrži tri sekventna motiva koji odgovaraju ka ...

                                               

Abl (gen)

Abelsonov mišji leukemijski viralni onkogen homolog 1 protein je koji je kod ljudi kodiran ABL1 genom lociranim na hromozomu 9. c-Abl se ponekad koristi za imenovanje verzije gena prisutnog u genomu sisara, dok se v-Abl odnosi na viralni gen.

                                               

Alaninska aminopeptidaza

Alaninska aminopeptidaza je enzim koji se koristi kao biomarker za detekciju oštećenja bubrega. On se može koristiti u dijagnozi pojedinih tipova bubrežnih poremećaja. Ona je prisutna u visokim nivoima u urinu, kad postoji problem sa bubrezima. A ...