ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 478
                                               

Хименолепијаза

Хименолепијаза је заразна болест, коју узрокују пантљичаре Hymenolepis nana и Hymenolepis diminuta. Ове пантљичаре се могу наћи у тропским пределима. Инсекти ингестирају јајашца ових паразита и у њима оне сазревају до форме цистицеркоида. Човек и ...

                                               

Бриологија

Бриологија је ботаничка дисциплина која проучава маховине: њихову грађу, животни циклус, историју и еволуцију, екологију, физиологију и систематику. Бриологија као засебна дисциплина настаје у XVIII веку радом немачког ботаничара Јохана Јакоба Ди ...

                                               

Archezoa

Archezoa је назив за еукариотско царство, које је у науку увео Томас Кавалије-Смит. Ово царство би обухватало све оне еукариотске организме филогенетски настале пре настанка митохондрија. Све ове групе се налазе у бази филогенетских стабала нацрт ...

                                               

Спорозое

Спорозое или Хетеротрофни протисти који формирају споре су група хетеротрофних протиста који искључиво живе као паразити разних врсти животиња. У току свог живота образују нарочите ступњеве који су углавном заштићени чврстом опном и садрже заметк ...

                                               

Acrasea

Acrasea је класа протиста неправилног изгледа тела, које у току животног циклуса подсећају на амебе или на гљиве. У ранијим класификацијама гљива, класи Acrasea одговарају, у оквиру "слузавих гљива": поткласа Acrasidae, или раздео Acrasiomycota, ...

                                               

Protistologija

Protistologija je biološka nauka koja proučava protiste. Protisti su jenoćelijski organizmi sa organizovanim jedrom. Oni se dele u četiri grupe: trepljare bičare amebe protozoe

                                               

Цевасти црви

Цевасти црви су група која се данас сматра полифилетском, а која укључује неке псеудоцеломате и друге сличне животиње које се не сматрају међусобно сродним. Те групе су: Cycliophora Chaetognatha Rotifera Nematomorpha Nematoda Acanthocephala Kinor ...

                                               

Апсорпциони паренхим

Апсорпциони паренхим је ткиво које врши упијање воде и минералних материја, односно раствора органских материја и имају периферни положај на органима биљке. Ћелије су са танким зидовима, богате цитоплазмом и са релативно крупним једрима, а често ...

                                               

Вегетациона купа

Вегетациона купа је назив за вршне делове стабла и корена копнених биљака, у којима се налазе апикална меристемска ткива. Апикални меристем је изграђен из тотипотентних иницијалних ћелија. Деобама ових ћелија настају прекурсори свих будућих ћелиј ...

                                               

Год

Год или годишњи прстен је целокупна маса секундарног дрвета створена у току једне вегетационе периоде. Наиме, камбијум који је активан у току целог живота биљке, може имати периодичан рад у областима где постоји смена периода кише и суше, односно ...

                                               

Ендодермис

Ендодермис је биљно ткиво, изграђено из једног слоја ћелија које окружују централни цилиндар. Тиме ендодермис представља први, унутрашњи део коре, чија је функција регулисање протока воде ка централном цилиндру. Најдиференциранији и најлакши за у ...

                                               

Епиблем

С обзиром да је улога овог ткива да апсорбује воду и друге супстанце, оно се разликује од епидермиса надземних органа биљке, али настаје на исти начин, диференцирањем површинског примарног меристема протодерма. Формира се на површини бочних корен ...

                                               

Калус

Калус је маса паренхимског ткива која се налази уз рану насталу при механичким повредама било ког дела биљке. Образована маса се може видети у виду жуте и беле боје. Калус може постати од било којих живих ћелија, а најбрже се формира од камбијума ...

                                               

Класификација биљних ткива

Основе класификације биљних ткива су дате још у 17. веку, када је целуларну грађу биљака установио Роберт Хук. Истраживања грађе различитих биљних ћелија и органа, која су спровели Малпиги и Гру, довела су до закључака о јединственом плану грађе ...

                                               

Коренова длака

Коренова длака је цевасти, танкозидни израштај корена који има улогу апсорпције воде и минерала из подлоге. Заправо, коренове длаке повећавају апсорпциону површину корена. Опстају неколико дана и не развијају се у корен. Све време се стварају одм ...

                                               

Коренова капа

Изграђена је од трајног ткива и ћелије са површинског слоја се стално одвајају услед гелификације средње ламеле, али се из меристема корена то надокнађује стварањем нових ћелија.

                                               

Лисни ожиљак

Површина ожиљка је у почетку нешто светлија од околне коре дрвета. Такође, унутар њега могу се запазити и трагови проводних снопића који су долазили до листа и који су прекинути. Ожиљке остављају и листови који штите терминалну купу изданка, а ко ...

                                               

Мезофил

Мезофил је меко ткиво унутар листа, између епидермиса лица и наличја, које има главну улогу у фотосинтези. Сачињава га асимилациони паренхим, који је код већине биљака диференциран на палисадно и сунђерасто ткиво. Термини мезофил и ткиво за асими ...

                                               

Паренхимска ткива

Паренхимска ткива или основна ткива биљака су проста трајна ткива изграђена од једне врсте ћелија, а могу да обављају различите функције и имају различито порекло. У кори, сржи и листу су примарног, а у спроводним ткивима примарног или секундарно ...

                                               

Покорична ткива

Покорична ткива су сложена трајна биљна ткива јер су изграђена од различитих врста ћелија и у непосредном су контакту са спољашњом средином. Имају улогу да: омогуће размену материја тих органа и средине. заштите унутрашњост органа од неповољних у ...

                                               

Примарна кора

Примарна кора или механичка ткива је примарно ткиво стабла и корена копнених биљака, које се развија између епидермиса и централног цилиндра. Најбројније ћелије у примарној кори су паренхимске, али су присутне и диференциране прозенхимске ћелије. ...

                                               

Склеренхим

Склеренхим је ткиво састављено из ћелија чији су зидови јако и равномерно задебљали, који су целулозни или чешће лигнификовани, то јест одрвенели. Склеренхими су у дефинитивном стању мртве ћелије и налазе се у старијим деловима биљке које су завр ...

                                               

Тапетум (ботаника)

Тапетум у ботаници се односи на слој ћелија које заостају испод фиброзног слоја током онтогенезе прашника, уз поленове кесе. Он окружује археспоријалне ћелије.

                                               

Творна ткива

Творна ткива, ili меристемска ткива, меристеми, назив је за врсте биљних ткива чије ћелије током читавог живота задржавају способност деобе на рачун чега биљка расте, секундарно дебља или се обнавља оштећено ткиво. Од меристемских ћелија диференц ...

                                               

Ткиво за одвајање

Ткиво за одвајање је ткиво које се појављује у листовима листопадних биљака. Улога му је да омогућава опадање лишћа пред наступајући неповољни период за биљку. Оно и настаје непосредно пред листопад и то у пределу лисне основе. У том делу се нала ...

                                               

Peridermis

Peridermis predstavlja tkivo koje štiti biljku od spoljašnjih uticaja, kada dode do pucanja epidermisa. Javlja se na višegodišnjim drvenastim stablima i korenovima, na izvesnim plodovima i podzemnim izdancima. Peridermis je sekundarno tkivo, jer ...

                                               

Vegetaciona kupa korena

Vegetaciona kupa korena predstavlja jednu od osnovnih zona u korenu. Nju grade ćelije koje se neprekidno dele i kojom koren raste kroz zemlju. Iznad vegetacione kupe korena počinje diferenciranje ćelija i ta zona se naziva zona izduživanja. Veget ...

                                               

Везивна влакна

Везивна влакна заједно са основном супстанцом граде ванћелијски матрикс везивног ткива. Изгађена су од међусобно повезаних фибриларних протеина. Доприносе чврстини и еластичности везивних ткива. Разликују се према микроскопском изгледу, саставу и ...

                                               

Гранулоцит

Гранулоцит или грануларни леукоцит је врста леукоцита који у цитоплазми има грануле и једро подељено на режњеве. У гранулама се налазе бројни хидролитички ензими па се оне могу сматрати лизозомима. Према начину бојења, бојење по Романовском, гран ...

                                               

Колагена влакна

Колагена влакна су врста влакана у ванћелијском матриксу везивних ткива изграђена од фибриларног протеина колагена. У ванћелијском матриксу има највише ових везивних влакана. Имају пречник од 50 до 150 nm и могу се организовати у снопове различит ...

                                               

Активација тромбоцита

Активација тромбоцита је низ процеса кроз који пролазе тромбоцити и део је процеса коагулације крви. Тромбоцити одржавају интегритет крвних судова. Они постају активирани додиром са делом зида крвног суда који је оштећен. Када су тромбоцити актив ...

                                               

Еритроцитопоеза

Еритроцитопоеза је процес стварања зрелих еритроцита из њихових матичних ћелија преко процеса размножавања, сазревања и губљења једра и дешава се скоро искључиво у косној сржи, у оквиру морфолошке целине еритробластног острва. За еритроцитопоезу ...

                                               

Крвна ћелија

Крвне ћелије су црвена крвна зрнца, бела крвна зрнца и крвне плочице. Постоје следећи типови: Крвне плочице Бела крвна зрнца Црвена крвна зрнца

                                               

Моторна јединица

Моторна јединица представља скуп мишићних влакана инервисаних једним нервним завршетком. Мањи мишићи, који реагују брзо и захтевају прецизну контролу, имају свега неколико влакана у склопу моторне јединице. Са друге стране, код великих мишића тај ...

                                               

Астроцит

Астроцити су најкрупније, звездолике ћелије неуроглије са многобројним цитоплазматским наставцима који полазе са тела и могу да се секундарно гранају и кључном улогом у одржању хомеостазе ванћелијске течности.

                                               

Мождане опне

Мождане опне, мождане овојнице или можданице су везивни омотачи, један или више, на површини Централног нервног система кичмењака који имају заштитну и метаболичку улогу. Налазе се између мозга и лобање и између кичмене мождине и кичмених пршљено ...

                                               

Неурохистолошке методе

Неурохистолошке методе су методе којима се омогућава изучавање нервног ткива. Електронска микроскопија, у комбинацији са другим методама, дала је главна сазнања о структури и функцији нервног ткива, али свакако треба се осврнути и на методе које ...

                                               

Semantička demencija

Semantička demencija je oblik frontotemporalne lobarne degeneracije koji asimetrično zahvata prednje delove slepoočnog režnja mozga, i manifestuje se fluentnom anomičnom afazijom i promenama u ponašanju. Kad je više zahvaćena leva polovina mozga, ...

                                               

Frontotemporalna lobarna degeneracija

Frontotemporalna lobarna degeneracija je naziv za kliničku sliku koji obuhvata skup različitih neurodegenerativnih bolesti koje zahvataju čeone i slepoočne režnjeve mozga, sa primarnim obeležjima poput poremećenog ponašanja i poteškoća u jezičkim ...

                                               

Гаврило Антонијевић

Старац Гаврило рођен је око 1900. године у побожној породици Антонијевић. У матичном уреду села Драгово уписан је 1902. године, а по казивању његове мајке рођен је неколико година раније, на дан светог пророка Језекиља. Пореклом је био Рус. Његов ...

                                               

Tomas Din

Tomas Reginald Din bio je britanski superstarac,a u trenutku svoje smrti bio je drugi najstariji muškarac u Evropi. Reg je bio posljednji živi muškarac u Velikoj Britaniji koji je roden 1902. On je bio je najstariji britanac roden u Engleskoj od ...

                                               

Лазар Мурмански

Лазар Мурмански је руски православни светитељ у лику преподобног из 13. века, оснивач Муромског Успенског манастира. Рођен је 1286. године у Цариграду, где се као млад замонашио. Послат је од свог епископа у Новгород да опише новгородске светиње. ...

                                               

Нарцис Јерусалимски

Свети Нарцис Јерусалимски или Наркис Јерусалимски је ранохришћански светитељ и епископ града Јерусалима из 2. века. Нарцис је рођен 99. године. Верује се да је био најмање 80 година стар када је изабран за тридесетог епископа града Јерусалима. Је ...

                                               

Иван Павелић

Иван Павелић је био југословенски фудбалер, пливач и тенисер. Учествовао је на Летњим олимпијским играма 1924. у дисциплини 200 метара леђно. У својој четвртфиналној групи био је последњи. Остварио је време 3:28.4 што је било укупно 27. време од ...

                                               

Патријарх српски Пајсије I

Патријарх српски Пајсије I, познат и као Пајсије Јањевац је био архиепископ пећки и патријарх српски од 1614. до 1647. године. Од 2017. године Српска православна црква га прославља као светитеља. Датум његовог празновања је 3/16. октобар.

                                               

Перо Перовић

Рођен је у Бијелом Пољу 1909. године. Одрастао је у финим и у тадашње време врло лепим условима. Основао је породицу са шесторо деце. Прва жена му је преминула након другог светског рата 1953. године. 2005. године се оженио за бијелопољку Драгу с ...

                                               

Лазо Радаковић

Лазар Лазо Радаковић, учесник Народноослободилачке борбе, генерал-потпуковник ЈНА и народни херој Југославије.

                                               

Велимир Радичевић

Велимир Вецо Радичевић, учесник Народноослободилачке борбе, генерал-потпуковник ЈНА и народни херој Југославије.

                                               

Алекса Радовановић

Алекса Радовановић био је последњи живи солунски ратник, председник "Удружења ратника од 1912. до 1920. године” и учесник оба Светска рата.

                                               

Мирко Рачки

Мирко Рачки је био хрватски сликар. Након Учитељске школе у Загребу 1898 похађао је приватну умјетничку школу Х. Штреблова у Бечу 1901-1903, затим Академију у Прагу код В. Буковца 1903-1905 и Бечу код В. Унгера 1906. Живио је у Минхену 1907 - 191 ...