ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 472
                                               

Paulijanska tužba

Actio Pauliana je vrsta tužbe, ustanova rimskog prava kojom se pobijaju dužnikove pravne radnje učinjene na štetu poverioca,odnosno pobijanje pravnih radnji dužnika, koji na različite načine umanjuje svoju imovinu,kako bi onemogućio poverioca da ...

                                               

Personalna subrogacija

Personalna subrogacija u obligacionom pravu postoji kada neko treće lice ispuni dug koji dužnik ima prema poveriocu, čime poveriočevo potraživanje prelazi na ispunitelja.To treće lice se zove solvens i stupa na mesto poverioca tako da dužnik umes ...

                                               

Sudski penali

Sudski penali su institut obligacionog prava i predstavljaju efikasno sredstvo prinude na dužnika da izvrši svoju nenovčanu obavezu utvrdenu pravnosnažnom sudskom odlukom. Ustanova sudskih penala potiče iz francuskog prava. ZOO 294.: Kad dužnik n ...

                                               

Trenutak zaključenja ugovora

Ponuda je prihvaćena u trenutku kada ponudilac primi izjavu ponudenog da ponudu prihvata. Ugovor je zaključen onog časa kad ponudilac primi izjavu ponudenog da prihvata ponudu. Dakle, trenutak zaključenja ugovora je trenutak prihvata ponude, odno ...

                                               

Породично право

Породично право је посебна грана права која уређује односе у породици, као и односе породице и друштва. Такође, то је посебна правна наука која постојеће правне норме о породици систематизује, објашњава и проучава, али и предлаже нова законска ре ...

                                               

Derelikcija

Derelikcija predstavlja jedan od načina prestanka prava svojine.To je izjava kojom se vlasnik odriče svojine na nepokretnoj ili pokretnoj stvari, pri čemu derelinkvirana nepokretnost prelazi u državnu svojinu, a derelinkvirana pokretna stvar post ...

                                               

Експропријација

Експропријација је правни институт који дозвољава принудни прелаз непокретности из приватне у државну својину због општег интереса а уз накнаду. При том општи интерес није у прописима дефинисан на један општи начин, већ су само дати критеријуми з ...

                                               

Индустријска својина

Индустријска својина је правни појам којим се бави посебна правна дисциплина, право индустријске својине, и односи се на извесне својинске односе које успостављају аутори над извесним производима људског духа. Под индустријском својином подразуме ...

                                               

Некретнина

Некретнина означава јединицу земљине површине, укључујући и све што је са њом релативно дугорочно повезано на њеној површини или испод ње. Ту, пре свега, спадају: земљиште, зграде и други грађевински објекти, као и посебни делови зграда на којима ...

                                               

Шенгенски уговор

Шенгенски уговор је споразум ког је 14. јуна 1985. потписало пет европских држава. Споразум је потписан на броду "Принцеза Мари-Астрид" на реци Мозел, поред Шенгена, малог места у Луксембургу на граници Француске и Немачке. По Шенгенском уговору, ...

                                               

Жена и свет (часопис)

Жена и свет је илустровани часопис који је излазио у периоду између два светска рата и бавио се еманципацијом жена и њиховим положајем у друштву. Часопис је излазио у Београду од 1925. до 1941. године.

                                               

Књиженство (електронски часопис)

Часопис Књиженство повезан је са истоименом дигиталном базом података, пуног назива Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године. Ова база података треба да пружи основне биографске и библиографске податке о ...

                                               

Pravni aspekti u računarstvu

Pravni aspekti u računarstvu se odnose na oblasti koje se medusobno prepliću – pravo i računarstvo. Prvobitno je nastalo pravo informacionih tehnologija. IT pravo se sastoji od zakona,odredaba i propisa kojima se upravlja digitalnim informacijama ...

                                               

Довођење (кривично процесно право)

Довођење окривљеног представља једну од мера за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном поступку. У праву Србије овај институт је регулисан Закоником о кривичном поступку.

                                               

Јемство (кривично процесно право)

Јемство у кривичном процесном праву означава меру за обезбеђење присуства окривљеног у кривичном поступку. У праву Србије институт јемства регулисан је Закоником о кривичном поступку. Еквивалент овог института у кривичном поступку Сједињених амер ...

                                               

Окривљени

Окривљени је лице којем се на терет ставља кривица за одређено дело. У правној терминологији овај израз се употребљава у кривичном процесном праву. У праву Србије појам окривљеног регулише се Закоником о кривичном поступку.

                                               

Оптужница

Оптужница је писмени акт - захтев, поднесена под предвиђеним условима а од стране овлашћеног тужиоца, којим се започиње кривични поступак. Оптужница је акт који редовно садржи податке о оптуженом и дела која му се стављају на терет. Постојање опт ...

                                               

Позив (кривично процесно право)

Позив представља прву и рутинску меру којом се обезбеђује присуство окривљеног у кривичном поступку. Окривљеном који се налази у притвору не доставља се позив већ се он доводи на суђење. Правила о позивању регулисана су у праву Србије Закоником о ...

                                               

Специјални суд у Београду

Специјални суд у Београду је уобичајени назив за посебно одељење Окружног суда у Београду, који је надлежан за првостепено поступање у предметима организованог криминала за читаву територију Србије. Ово представља облик концентрације надлежности ...

                                               

Џон Доу

Име Џон Доу се у САД уобичајено користи као назив за мушку странку у судском спору, чији прави идентитет је непознат. Мушки лешеви које је немогуће идентификовати се такође називају овим именом. Непозната женска особа назива се Џејн Доу док се бе ...

                                               

Временско важење међународног кривичног права

За разлику од кривичног права где важе стандардна правила о временском важењу кривичног закона, у међународном кривичном праву је ситуација у погледу овог питања сложенија. Због непостојања кодификације и јасног дефинисања међународног кривичног ...

                                               

Извори међународног кривичног права

Извори међународног кривичног права могу се делити на основу различитих критеријума. Најважније су поделе које деле изворе на: непосредне и посредне међународне и националне главне и споредне

                                               

Начела међународног кривичног права

Међународно кривично право се заснива на одређеним начелима која су му својствена и по којима се разликује од других грана права. Начела међународног кривичног права слична су основним начелима кривичног права, уз извесне специфичности. То су: на ...

                                               

Гњечење слоном

Гњечење слоном била је уобичајена метода смртне казне на подручју јужне и југоисточне Азије, нарочито Индије, скоро 4 000 година. Користили су је Римљани и Картагињани. Пошто су се слонови употребљавали у војне сврхе, то је била нормална казна за ...

                                               

Џелат

Џелатима се обично наређује да изврше смртну казну, већина џелата је то схватала као свој посао. Џелати су најчећше убијали своје жртве кроз две тактике: Прва је била дављење канапом, али неки пут људи су добијали и вешање на сред града. Друга је ...

                                               

Prijavljivanje zlostavljanja životinja u Srbiji

Zlostavljanje i ubijanje životinja predstavlja bitan aspekat nasilja u društvu. Svojim aktivnostima, čovek može nanositi životinjama bol, patnju, strah, stres i povredu. Takode može narušiti i genetsku celovitost životinje, a u najtežim slučajevi ...

                                               

Seksualno zlostavljanje u zatvorima

Seksualno zlostavljanje u zatvorima ili "politike zatvorskog dvorišta” je odredena vrsta neprilagodenog ponašanja, i poseban društveni fenomen, koji nastaje zbog činjenice da mnogi zatvorenici/zatvorenice, u višegodišnjem nedostatku partnera supr ...

                                               

Буканири

Буканири су били становници Антила, гусари и пирати из 17. века, нарочито на обали Хиспаниоле, бродоломци искрцани на пусте обале, дезертери и авантуристи који су се оганизовали као ловци. Буканире су претежно чинили Французи. Било је и Енглеза и ...

                                               

Киликијски гусари

Киликијски гусари је општи назив за гусаре који су доминирали Средоземним морем од 2. века пре нове ере до интервенције Помпеја 67-66. године. Пошто су у Киликији, на јужној обали Мале Азије, постојала злогласна гусарска упоришта, израз "Киликијс ...

                                               

Амаро Парго

Амаро Родригез-Фелипе и Техера Мачадо популарно познат као Амаро Парго, био је познати шпански корсар. Он је био један од најпознатијих корсара, и једна од најпроминентнијих особа током златног доба пиратерије.

                                               

Сомалијски пирати

Пиратство на обали Сомалије је опасност за међународни транспорт робе још од сомалијског грађанског рата, а јако се шири од почетка 21. века. Пиратство омета испоруку пошиљки и повећава трошкове испоруке, кошта око 6.9 милијарди америчких долара ...

                                               

Корупција у Русији

Корупција у Русији се сматра великим проблемом који утиче на све аспекте администрације, спровођење закона, здравство и образовање. Феномен корупције је снажно успостављен у историјском моделу јавне управе у Русији и приписује се општој слабости ...

                                               

Амина Абдалах Араф ел Омари

Амина Абдалах Араф ел Омари је измишљена особа и превара коју је креирао и одржавао Американац Том Макмастер. Идентитет је презентован као сиријско-амерички блогер, идентификујући се као лезбијка на свом блогу "Лезбијка у Дамаску" и подржавајући ...

                                               

Касаи Рекс

Наводно се описује као Тероподски диносаур. Има двије кратке руке, дуг реп који вуче за собом и снажне чељусти пуне оштри зуба. Кожа му је љускава, црвенкасте боје са црно-смеђим пругама. Дуг је 13 метара.

                                               

Нарко-картел

Нарко-картели су криминалне организације чији је главни циљ омогућавање и контролисање операција кријумчарења дроге. Може да се ради договорима између лабаво повезаних кријумчара дроге или о формализованим организацијама. Израз је настао када су ...

                                               

Хелена Вуковић

Завршила је Војну гимназију 1992. године у Београду, а након тога и Војну академију 1996. године са просеком 8.64. У професионалној служби била је до 2014. године када је пензионисана са чином мајора јер је објавила да улази у процес прилагођавањ ...

                                               

Међународно приватно право

Међународно приватно право је грана права која се бави надлежношћу судова, правом које се примењује на спор са елементом иностраности и признањем и извршењем страних судских и арбитражних одлука. Одлучујућа особина ове гране права је да она решав ...

                                               

Ranvoa

Ranvoa predstavlja institut Medunarodnog privatnog prava kojim se rešava izbor merodavnog prava kada kolizione norme domaćeg prava upućuju na kolizione norme druge države.

                                               

Де Мартенсова клаузула

Де Мартенсова клаузула представља клаузулу уврштену у увод IV хашке конвенције о сувоземном рату из 1899. године. Име је добила по свом предлагачу, руском правнику Фредерику Фромхолду де Мартенсу. Клаузула гласи: Клаузула је имала за циљ да зашти ...

                                               

Влашки универс

Влашки универс је установа за самоуправу Влаха у средњовековном Ердељу. Ово је обичајно право који датира из времена стављања области под круну Светог Стефана, тј. 11. век. Ситуација омогућава формирање зване надлежности - Jus Valachorum. Од сред ...

                                               

Фондација архитекта Александар Радовић

Фондација архитекта Александар Радовић је непрофитабилна невладина организација основана 2016. године од стране Завода за заштиту споменика културе Ниш, у знак признања за животно дело нишког архитекте Александра Радовића чији га животни опус, ст ...

                                               

ERSTE Fondacija

ERSTE Fondacija je fondacija najveće austrijske štedionice. Nastala je 2003. godine, na temeljima Prve austrijske štedionice, koja je osnovana 1819. godine. Kao fondacija privatne austrijske štedionice, posvećena je opštoj dobrobiti društva. Pore ...

                                               

Павле Николић

Павле С. Николић био је некадашњи професор Уставног права на Правном факултету Универзитета у Београду и ванредни професор Универзитета Сорбона, директор Института за правне и друштвене науке, судија Уставног суда Србије и члан Крунског савета пр ...

                                               

Високи трговински суд Републике Хрватске

Високи трговински суд Републике Хрватске специјализован је суд установљен за подручје Хрватске са сједиштем у Загребу.

                                               

Виши привредни суд Републике Српске

Виши привредни суд Републике Српске је другостепени суд за окружне привредне судове у Републици Српској. Он суди за цијело подручје Републике Српске, а његово сједиште је у Бањој Луци.

                                               

Окружни привредни судови Републике Српске

Окружни привредни судови Републике Српске су првостепени судови за одлучивање о привредним споровима у Републици Српској. Суде на подручјима које покривају окружни судови.

                                               

Трговински судови Републике Хрватске

Трговински судови Републике Хрватске првостепени су специјализовани судови у Хрватској. Највиши трговински суд је Високи трговински суд Републике Хрватске са сједиштем у Загребу.

                                               

Резолуција Генералне скупштине Уједињених нација 68/262

Резолуција Генералне скупштине УН А/RES/68/262 усвојила је 27. марта 2014. као резултат отвореног консултације на 80. пленарној седници 68. заседања Генералне скупштине УН. Ова седница Генералне скупштине УН је сазвана са намером решавања проблем ...

                                               

Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 337

Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 377 doneta je 3. novembra 1950. godine na V redovnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na predlog SAD, Kanade, Francuske, Filipina, Turske, Velike Britanije i Urugvaja. Ona predstav ...

                                               

Апелациони суд Енглеске и Велса

Апелациони суд Енглеске и Велса другостепени је грађански и кривични суд. Стоји непосредно испод Врховног суда Уједињеног Краљевства. Састоји се из два одјељења: Грађанског и Кривичног. Судије се називају лордови апелационе судије енгл. Lords Jus ...