ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 391
                                               

Глаголска именица

Глаголска именица је именица која је изведена од глагола или на неки други начин одговара глаголу. Означава пре свега радње, стања или збивања, имајући у виду да је њена мотивна реч глагол.

                                               

Деклинација (лингвистика)

Деклинација или арх. склањање је промјена именских ријечи по падежима. Дио граматике који проучава различите облике ријечи назива се морфологија. Именске ријечи у српском језику су именице, замјенице, придјеви и бројеви. Заједно са глаголима, име ...

                                               

Декомпоновани предикат

Декомпоновани предикат је један вид аналитичког предиката, наспрам којег стоји синтетички предикати истог или сличног значења. Примери декомпонованог предиката јесу следећи: Одбор је донео долуку. Одбор је одлучио. Ниво воде је у опадању. Они про ...

                                               

Енклитика

Енклитике српског стандардног језика јесу: ненаглашене личне заменице у акузативу - ме, те, га њ, је ју, нас, вас, их везничко-упитна речца ли ненаглашени облици презента глагола хтети - ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете, ће ненаглашени облици аориста глаг ...

                                               

Именске речи

Деклинација је промена именске речи по падежима једнине и множине. Именице, заменице, придеви и неки бројеви се мењају по падежима. Категорије падежа, рода мушког, женског и средњег и броја једнине и множине изражавају се одређеним наставцима за ...

                                               

Објекат (реченични члан)

Објекат је један од зависних реченичних чланова, то је допуна глаголу. Облик у којем ће стајати објекат зависи од глагола који се допуњава. Објекат може бити прави и неправи.

                                               

Прилошке одредбе

Прилошке одредбе су адвербијали којима се пружа додатна информација о месту, времену, начину, узроку итд. реализације ситуације означене реченицом или неличних глаголских јединица.

                                               

Просто садашње време (енглески)

Просто садашње време је глаголско време у енглеском језику које се користи за описивање радња које се стално понављају, радње чије трајање није одређено, опште истине и за карактеристике субјеката.

                                               

Gramatički član

Član je vrsta riječi ili morfološki element koji u nekim jezicima označava odredenost imenice. Mnogi jezici nemaju članove. Neki jezici imaju članove, ali ih rijetko koriste npr. svahili.

                                               

Množina

Množina je gramatički oblik koji označava količinu predmeta, pojmova, bića ili pojava veću od jedan, dok se u slovenskom jeziku upotrebljava za reči veće od dva. Danas je, uz jedninu, u većini indoevropskih jezika jedini gramatički broj. U nekim ...

                                               

Rod (gramatika)

Rod se u gramatici odnosi na podjelu nekih riječi po biološkom ili sociološkom rodu. Analogijom, isti se izraz koristi kod drugih podjela, iako mnogi autori prefiriraju termin imenska klasa. Bitno je da se riječi drugačije gramatički ponašaju zav ...

                                               

Књижевна норма

Књижевна норма представља историјски одређен скуп најчешће коришћених језичких средстава, као и правила за њихов избор и употребу, које је друштво препознало као најпогодније у одређеном историјском периоду. Ово су колективна правила за спровођењ ...

                                               

Горњолужичкосрпски текстуални корпус

Историја горњолужичкосрпског текстуалног корпуса је повезана са пројектом Лужичкосрпског института за стварање електронског једнојезичног горњолужичкосрпског речника у првој половини 1990-их година. Међутим, овај пројекат није реализован. Године ...

                                               

Списак падежа

                                               

Делатив

Делатив у мађарском може означити кретање са неке површине нечега, али се користи и у неколико других случајева. Поред тога што делатив означава кретање нечега са неке површине, у мађарском овај падеж означава почетак кретања из неког града или м ...

                                               

Егресив

Егресив се користи за означавање почетка кретања или момента у датом времену. Овај падеж се користи у пермијским језицима, укључујући и удмуртски језик.

                                               

Елатив

Елатив је локативни падеж чије је основно значење из. У финском језику суфиксом - sta/stä изражава се елатив, као нпр. talosta из куће, Suomesta из Финске, Serbiasta из Србије, итд. Такође, у неким финским дијалектима последњи вокал је изостављен ...

                                               

Супересив

Супересив је граматички падеж који означава локацију на, односно локацију на површини нечега. Име потиче од латинске речи supersum, superesse: бити на и изнад. Многи језици овај падеж замјењују предлозима, али, један од оних који не користи предл ...

                                               

Готски алфабет

Готско писмо, понекад називан готска абецеда или готски алфабет, је алфабетско писмо које је у 4. веку изумио готски хришћански свештеник Вулфила како би олакшао превод Новог завета на готски језик. Готско писмо у суштини представља унцијални обл ...

                                               

Историја алфабета

Историја алфабета почиње у древном Египту где је постојала историја писања више од једног миленијума. Први алфабети су се појавили око 2000. године пре нове ере у Египту као резултат рада семитских радника-робова на свом језику. Они су створили с ...

                                               

Сиријско писмо

Сиријско писмо или сирско писмо је облик феничко-арамејског писма који се од I века користи у сиријском језику, асирском и осталим семитским језицима. Главни облици су, западносиријски алфабет и источносириски или Несторијански алфабет. У XIX век ...

                                               

Портал: Лингвистика/Биографија

                                               

Портал: Лингвистика/Биографије

Жан Франсоа Шамполион франц. Jean-François Champollion ; 23. децембар 1790 - 4. март 1832 био је француски научник, филолог и оријенталиста који се сматра оцем модерне египтологије. Шамполион је успео да дешифрује систем египатског писма - хијеро ...

                                               

Портал: Лингвистика/Језик

                                               

Портал: Лингвистика/Језици

Кинески језик јесте језик или језичка група из породице сино-тибетанских језика који говоре Хан Кинези. Процена је да петина светске популације говори бар неку од форми кинеског језика као матерњи језик. Према основним карактеристикама, све вариј ...

                                               

Портал: Лингвистика/Надгледање

                                               

Портал: Лингвистика/социолингвистика

                                               

Портал: Лингвистика/Увод

                                               

Правопис

Правопис или ортографија, скуп је општих, важећих правила писања неког језика. Писање уз непоштовање неког од тих правила се назива правописном грешком. Код правописа у писмима заснованим на абецеди/азбуци, разликују се два различита концепта: мо ...

                                               

Спојено писање речи

Спојене речи су оне речи између којих, у писаном тексту, нема белине. Код писања неких речи проблем се углавном своди на разликовање сложеница од полусложеница и израза или синтагми, које се пишу или спојено или одвојено.

                                               

Полицентрични језик

Полицентрични језици су језици који имају више врста књижевног језика. То су немачки, енглески, француски, холандски, шпански, персијски и неки други језици. Остале врсте језика имају јединствени стандард - италијански, дански, пољски, руски и др ...

                                               

Радни језик

Радни језик или процедурални језик је језик коме је додељен јединствени правни статус као примарни начин комуникације у великим компанијама, друштвима, државним и другим телима или организацијама. То је језик свакодневног споразумевања и разговор ...

                                               

Акценат (лингвистика)

Акцент + cantus) је посебно истицање појединих говорних делова у говорном процесу. Под њим се подразумева нарочито истицање висине или јачине појединих делова речи или реченице у говору са жељом да се ти делови учине чујнијим. Да би се ово постиг ...

                                               

Хијат

Хијат или зев је гласовна појава двају узастопних самогласника који чине посебне слогове. Јављају се у многим језицима света. У српском језику се уочава, на пример, у речима: радио, кауч, Београд, Лео, Миа, Теа итд. Зев је фонетски занимљив утоли ...

                                               

Кликови

Кликови су тип сугласника код којих су присутни ингресивни и орални механизам изговора, тј. ваздух се усисава у усну дупљу, где су две препреке: једна у предњем делу усне дупље, друга у задњем делу. При усисавању ваздуха уклања се предња препрека.

                                               

Санди (фонологија)

Санди је скуп фонолошких правила о мењању гласова према звучности или месту творбе у сложеницама или на границама две речи. Највише је заступљен у санскриту, одакле и потиче његов назив. Унутрашњи санди се јавља на границама морфема у речи, као ш ...

                                               

Тонски број

Тонски број се користи у писаном систему за означавање тонова језика. Он се обично ставља после романизованог слога и може имати врло различита значења у другим контекстима, због евентуалне разлике система развоја.

                                               

Тонско слово

Тонска слова су писани карактери који представљају тонове језика, посебно контурске тонове. Њих је изумео Јуенжен Џао. Они су усвојени у Међународној фонетској азбуци. Тонска слова су шема висина контуре енгл. Pitch contour, нацртана сличицом у и ...

                                               

Fonetski algoritam

Fonetski algoritam je algoritam za indeksiranje reči po njihovom izgovoru. Većina fonetskih algoritama su razvijeni za upotrebu sa Engleskim Jezikom; zbog toga, primena pravila na reči iz drugih jezika ne mora dati smislene rezultate. To su neoph ...

                                               

Емоционални развој

Емоционални развој је један од важних процеса у развоју личности који се одвија под утицајем фактора сазревања и социјалног учења. Можемо рећи да су емоционалне реакције психички процеси којим вреднујемо сазнато, изражавамо субјективни однос прем ...

                                               

Бацање ципеле на некога (обичај)

Пошто се ципела носи на ногама и људи је газе, она се сматрала нечим нечистим. Један од најуниженијих кућних послова у Исусово вријеме било је прање ногу некоме. То су у домаћинствима гостима радиле слуге, при доласку, а ако домаћинство није имал ...

                                               

Златовез

Златовез је вез са златном или сребрном украсном нити на текстилу. Углавном се користи за украшавање народне, литургијске и, историјски, владарске одеће.

                                               

Емануел Козачински

Eмануел Козачински Козачи́нський ; Јампиљ, Украјина, 1699 - Слуцк, данас Минска област, Белорусија, 15. август 1755) је био украјински педагог, писац и позоришни радник.

                                               

Stanislav Teofilovič Šacki

Stanislav Teofilovič Šacki je zaslužni sovjetski teoretičar i praktičar pedagoške nauke. Dao je veliki doprinos razvoju ideja socijalnog vaspitanja i stvaranju eksperimentalnih školsko-vaspitnih ustanova. U tim ustanovama proveravane su ideje o u ...

                                               

Ерих Нојман

Ерих Нојман је био психолог, филозоф, писац, и ученик Карла Јунга. Познат је по свом доприносу развојној психологији, као и проучавању архетипа жене.

                                               

Естер Перел

Естер Перел је белгијска психотерапеуткиња која је истраживала напетост између потребе за сигурношћу и потребу за слободом у људским односима. Перел је промовисала концепт Еротиц Интелиџенц у својој књизи Мејтинг ин Каптивити: Анлокинг Еротик Инт ...

                                               

Ретензија

Retenzija je prostor koji služi za akumulisanje ili izlivanje vode prilikom prevelikog dotoka. Retenzija je vodoprivredni objekat, sa opremom, za izravnanje količina vode u kanalizacionoj mreži. To je deo bilo kišne bilo fekalne kanalizacije i pr ...

                                               

Управљање циклусом воде

Управљање циклусом воде је мултидисциплинарни приступ који се односи на комплетно планирање, развој, оперативне и тактичке одлуке за оптимизацију циклуса воде. Најважније у управљању циклусом воде је да се осигура доступност чисте воде за одређен ...

                                               

Јудита Хоровиц

Јудита Хоровиц је била прва самостална новосадска предузетница и прва жена која је 1848. године поднела захтев за оснивање посебне женске организације у Новом Саду. Успешност њеног привредног предузећа је вероватно узрок чињеници да се њено, једи ...

                                               

Erik Ris

Dok je studirao na Univerzitetu Jejl, ko-osnovao je Catalyst Recruiting, forum namenjen studentima univerziteta kako bi se povezali sa potencijalnim poslodavcima. Uzeo je odsustvo sa univerziteta kako bi razvijao Catalyst Recruiting, ali se nedug ...