ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 300
                                               

Linearno popunjavanje

Linearno popunjavanje je jedan od načina za obradu heš kolizija vrednosti heš funkcija. To je jednostavno rešenje koje podrazumeva da, u slučaju da je mesto u heš tabeli zauzeto, upisuje novu vrednost na prvu sledeću slobodnu lokaciju od ove odre ...

                                               

SSS* Algoritam

SSS* je algoritam pretrage koji je izumeo Džordž Stokman 1979. Ovaj algoritam pronalazi stablo igre pretragom po najboljim osobinama slično A* algoritmu. SSS* se zasniva na ideji rešavanja stabala. Informativno, rešeno stablo može biti formirano ...

                                               

Упитнички системи

Упитнички системи су врста претраживања информација. За дату колекцију докумената систем треба да буде у стању да пронађе одговоре на питања постављена на природном језику. Упитнички системи се сматрају сложенијим техникама обраде природних језик ...

                                               

A* algoritam

Algoritam A* za odredivanje najkraćeg puta izmedu dva čvora grafa je jedan od fundamentalnih i najpopularnijih algoritama veštačke inteligencije. Algoritam je uopstenje Dajkstrinog algoritma i obično smanjuje broj čvorova grafa koje treba ispitat ...

                                               

Problem ranca

Problem ranca je problem koji je najviše istraživan u kombinatornoj optimizaciji, sa mnogo primena u stvarnom životu. Zbog ovoga je ispitano mnogo specijalnih slučajeva i napravljeno je mnogo generalizacija. Zajedničko za sve verzije je n predmet ...

                                               

Nelinearna regresija

U statistici, nelinearna regresija je forma regresione analize u kojoj se eksperimentalni podaci modeluju funkcijom koja je nelinearna kombinacija parametara modela, i zavisi od jedne ili više nezavisnih promenljivih. Podaci su obradeni metodom s ...

                                               

Analiza sekvenci

Analiza sekvence u biologiji podrazumeva izlaganje DNK ili peptidnih sekvenci poravnavanju sekvenci, pretragu baza podataka sekvenci, pretragu za ponovljenim sekvencama, ili primenu drugih bioinformatičkih metoda na računaru. Od vremena razvoja m ...

                                               

InterPro

InterPro je baza podataka proteinskih familija, domena i funkcionalnih mesta na kojima su nadene prepoznatljive osobine poznatih proteina koje se mogu primeniti na nove proteinske sekvence da bi se funkcionalno karakterisale. InterPro sadržaj je ...

                                               

Konsenzus sekvenca

U molekularnoj biologiji i bioinformatici, konsenzus sekvenca je izračunati poredak najfrekventnijih ostataka, bilo nukleotida ili aminokiselina, nadenih u svakoj poziciji poravnatih sekvenci. Ona je rezultat višestrukih poravnavanja sekvenci u k ...

                                               

Ontologija gena

Ontologija gena, engl. Gene Ontology ili GO, je značajna bioinformatička inicijativa da se ujedini reprezentacija gena i atributa genskih produkata kod svih vrsta. Projekat ontologije gena ima tri cilja: da anotira gene i genske produkte, i da as ...

                                               

Poravnavanje sekvenci

U bioinformatici, poravnavanje sekvenci je način of rasporedivanja sekvenci DNK, RNK, ili proteina radi identifikacije sličnih regiona koji mogu da budu posledica funkcionih, strukturnih, ili evolucionih odnosa izmedu sekvenci. Poravnate sekvence ...

                                               

Poravnavanje višestrukih sekvenci

Poravnavanje višestrukih sekvenci je poravnavanje sekvenci tri ili više bioloških sekvenci, generalno proteina, DNK, ili RNK. U mnogim slučajevima se podrazumeva da postoji evolucioni odnos izmedu sekvenci koje se poravnavaju. Poravnavanja više s ...

                                               

PROSITE

PROSITE je baza podataka o proteinskim familijama i domenima. PROSITE sadrži podatke koji opisuju domene, familije i funkcionalna mesta kao i aminokiselinske obrasce, potpise, i profile u njima. Oni su ručno pripremio tim sa Švajcarskog instituta ...

                                               

Proteom

Proteom je celokupan set proteina izraženih genomom, ćelijom, tkivom ili organizmom. Specifično, on je set proteina koji izražava specifični tip ćelija ili organizma u datom vremenu pod definisanim uslovima. Termin je formiran iz reči proteini i ...

                                               

Računska genomika

Računska genomika primena je računskih i statističkih analiza u decifrovanju biologije polazeći od genomskih sekvenci i srodnih podataka, uklučujući DNK i RNK sekvence, kao i druge postgenomske podatke. U kombinaciji sa računskim i statističkim p ...

                                               

UniProt

UniProt je Uni verzalni Prot einski resurs, centralno skladište proteinskih podataka kreairano kombinacijom Swiss-Prot, TrEMBL i PIR-PSD baza podataka. UniProt je baziran na proteinskim sekvencama, mnoge od kojih su izvedene iz projekata za sekve ...

                                               

Портовање

У софтверском инжењерству, портовање је процес прилагођавања софтвера, тако да извршни програм може бити креиран за рачунарско окружење које је различито од оног за који је првобитно пројектовано. Овај термин се такође користи када се софтвер или ...

                                               

Уређивач изворног кода

Уређивач изворног кода је уређивач текста намењен стварању и уређивању изворног кода програма. Може бити самостална апликација или уграђен у интегрисано развојно окружење. Уређивачи изворног кода имају неке функције које поједностављују и убрзава ...

                                               

Python алати за Visual Studio

Пајтон алати за Визуелни Студио је прикључак за Визуелни Студио који се користи да пружи подршку за програмирање у Пајтону. Подржава IntelliSense, дебаговање, профилисање, MPI групно дебаговање, спојено C++/Пајтон дебаговање и многи. То је под Ap ...

                                               

Докниска

У програмирању, докниска представља низ карактера који је специфициран у извором коду и који има функцију сличну коментару, тачније има функцију документовања дела кода.За разлику од уобичајених коментара у изворном коду, или пак специфично форма ...

                                               

Домет

Домет променљивих су све могуће вредности које променљива може да има. Ако је променљива цео број, њена вредност мора да буде цео број, и домет обухвата све бројеве који су у оквиру његаподразумевајући најмањи и највећи. На пример, домет означено ...

                                               

Interfejs

Interfejs zajednička je deljena granica, posredstvom koje dve ili više komponenti računarskog sistema vrše razmenu informacija. Razmena informacija može se odvijati izmedu softvera, hardverskih komponenti, perifernih uredaja, ljudi ili kao kombin ...

                                               

51forth (програмски језик)

51forth је имплементација програмског језика Форт, а креирао га је Скот Гемлик у компанији ИДАКОМ Електроника 1989. године за Интел 8051 микроконтролер.

                                               

А+

А+ је векторски програмски језик креиран 1988. Он је изведен из програмских језика А и АПЛ. А+ је уједно и дијалект програмског језика АПЛ. Артур Витни је развио онај А део програмског језика А+, док су остали програмери на Морган Стенлију додали ...

                                               

Компиловани програмски језик

Компиловани програмски језик је програмски језик чије су имплементације типично компилатори, а нису интерпретатори. Термин је донекле нејасан; у принципу било који језик може бити реализован са компилатором или са интерпретатором. Комбинација оба ...

                                               

Опкод

У рачунарству, опкод је онај део инструкције машинског језика, који дефинише операцију коју треба извршити. Поред опкода, већина инструкција наводи и податке које ће обрадити, у форми операнада. Поред опкодова који се користе у архитектури скупа ...

                                               

Пета генерација програмског језика

Програмски језик пете генерације је програмски језик базиран на решавању проблема коришћењем ограничења дата програму, уместо коришћења алгоритма које је написао програмер. Већина Ограничено-базираних и програмско логичких језика и неки декларати ...

                                               

Програмски језик високог нивоа

Програмски језик високог нивоа је програмски језик са јаком апстракцијом у односу на базично коришћење компјутера. У поређењу са програмским језиком ниског нивоа, програмски језик високог нивоа може користити елементе из природних језика, бити ла ...

                                               

Програмски језик ниског нивоа

Програмски језик ниског нивоа је програмски језик који пружа мало или нимало апстракције у односу на скуп инструкција архитектуре рачунара. Генерално се ово односи на машински или асемблерски код. Реч "ниског" се односи на скоро непостојећу апстр ...

                                               

Програмски језик Шекспир

Програмски језик Шекспир је езотерични програмски језик који је дизајниран од стране Џона Аслунда и Карла Хаселсторма. Баш као и програмски језик Шеф, он је дизајниран да направи програме да постану нешто више од других програма; у овом случају, ...

                                               

Семантика програмских језика

У теорији програмских језика, семантика је област која се бави строгим математичким проучавањем значења програмских језика. Она придружује значење синтаксно исправним стринговима. Семантика описује процес извршавања програма на неком одређеном пр ...

                                               

Стандардна библиотека

Стандардна библиотека у програмирању је библиотека која је доступна кроз многе имплементације у програмском језику. Ове библиотеке су конвенционално описане у спецификацијама програмског језика; какогод, садржаји библиотеке тог језика такође могу ...

                                               

Старфиш

Функције у Старфишу раде слично рет у асм. Да би их користили, ставите кординате кодног поља на место где желите да скочите у стек. Ово ће довести до тога да ИП пређе на жељену локацију, чувајући претходну локацију у стеку испод тренутне. Дакле, ...

                                               

Трећа генерација програмског језика

Трећа генерација програмског језика је генерацијски начин да се категоришу високи новои компјутерских програмских језика. Док су асемблерски језици, категорисани као Друга генерација програмског језика, машинско-зависни, 3ГЈ је много више машинск ...

                                               

Прототип (пројектни узорак)

Прототип пројектни узорак је пројектни узорак креирања који се користи приликом развоја софтвера када се врста објекта који треба креирати одређује помоћу прототипске инстанце, која се клонира да би се добио нови објекат. Овај пројектни узорак се ...

                                               

Узорци креирања

У софтверском инжењерству, узорци креирања су пројектни узорци који се баве механизмима креирања објеката. Они покушавају да креирају објекте на начине погодне одређеној ситуацији, јер некад основни начин креирања објеката може да доведе до дизај ...

                                               

Узорци понашања

У софтверском инжењерству узорци понашања су пројектни узорци који покушавају да идентификују честе обрасце који се јављају у комуникацији између објеката и да их претворе у пројектне узорке. Овим се постиже флексибилност у спровођењу комуникациј ...

                                               

Узорци структуре

У софтверском инжењерству, узорци структуре су пројектни узорци који олакшавају дизајн тако што идентификују лаке начине остваривања веза међу различитим ентитетима. Примери узорака структуре су: Адаптер: Конвертује интерфејс класе у други интерф ...

                                               

Аплет

У програмирању аплет је било која мала апликација која извршава одређени задатак унутар већег програма, често као прикључак. Прикључак или плаг-ин је софтверска компонента која додаје неку специфичност постојећој софтверској апликацији. Добро поз ...

                                               

Библиотека (рачунарство)

У рачунарству, библиотека представља колекцију непроменљивих ресурса коју користе програмски језици, нпр. за развој софтвера. Библиотеке могу да садрже податке за подешавање, документацију, помоћне податке, поруке у шаблонима, старе кодове и потп ...

                                               

Библиотека извршавања

У програмирању, библиотека извршавања јесте скуп једноставнијих рутина које користи програмски преводилац како би произвео начин рада карактеристичан за извршно окружење, убацујући команде у библиотеку, преводи их у бинарни код и онда извршава. И ...

                                               

Sweave

Sweave је потпрограм у статистичком програмском језику R који омогућава интеграцију Р кода у LaTeX или LyX докуменатима. Циљ је "креирање динамичких извештаја, који се могу аутоматски ажурирати уколико се промене податаци или анализе". Анализа по ...

                                               

Компримовани суфикс низа

У рачунарству, компримовани суфикс низа је компримована структура података за проналажење модела. Имајући у виду текст T од n карактера из Σ азбуке, компримовани суфикс низа подржава тражење произвољних образаца у Т. За улаз обрасца P од m каракт ...

                                               

Lukasov niz

Lukasov niz je niz brojeva dobijen na osnovu datog pravila. Engleski matematičar iz 19. veka Edvard Lukas je kumovao Fibonačijevim brojevima. Takode, po njemu je ime dobio i jedan niz koji je veoma sličan sa Fibonačijevim nizom i po rekurentnoj j ...

                                               

2-3 stablo

U Informatici, 2–3 stablo je stablo kao struktura podataka, gde svaki čvor sa decom ima ili dvoje dece i nosi jedan podatak, ili ima troje dece i nosi dva podatka. Čvorovi izvan stabla, tj. listovi, nemaju decu, a nose jedan ili dva podatka. 2−3 ...

                                               

Аутомат бесконачног стабла

У информатици и математичкој логици, аутомат бесконачног стабла је коначна машина која се бави структуром бесконачног стабла. Може се посматрати као продужетак коначног аутомата стабла, која прихвата само коначне структуре стабла. Такође се може ...

                                               

Бx-стабло

Основна структура Б x -стабла представља Б+ стабло унутар кога чворови служе као директоријуми и сваки чвор садржи показивач ка свом десном комшији. У претходној верзиији Б x -стабла, листови су садржали локације индексирања покретног-објекта и о ...

                                               

Дансинг стабло

У информатици, дансинг стабло је тип стабла сличан Б+ стаблима. Изумео га је Ханс Реисер и Reiser4 фајл систем користи ову технологију. За разлику од cамобалансирајућих бинарних стабала претраге која покушавају да задрже своје чворове избалансира ...

                                               

Р+ стабло

Р+ стабло је метод за преглед података користећи локацију, често координате, а често и за локације на површини Земље. Претраживање за један број је решен проблем; претраживање 2 или више, и захтев за локацијама које су близу у x и y правцима захт ...

                                               

Радикс стабло

У рачунарству, радикс стабло је просторно оријентисана структура података у којој се сваки чвор са само једним дететом спојио са својим дететом. Резултат је да сваки унутрашњи чвор има најмање двоје деце. За разлику од редовних префиксних стабала ...