ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30
                                               

Циркумстеларна настањива зона

Циркумстеларна настањива зона, околозвездана зона или екосфера звезде је узан прстен око матичне звезде, у којој владају услови за живот слични онима какаве познајемо на Земљи. То је простор око звезде у коме су услови погодни за стварање живота ...

                                               

Hipotetični tipovi biohemije

Hipotetični tipovi biohemije su forme biohemije za koje se pretpostavlja da su naučno održive, ali čije postojanje nije do sad bilo dokazano. Dok vrste živih bića na Zemlji koriste ugljenik za osnovne strukturne ili metaboličke funkcije, vodu kao ...

                                               

Azotofiksacija

Azotofiksacija je proces kojim se azot iz Zemljine atmosfere konvertuje u amonijak ili druge molekule koji su dostupni živim organizmima. Atmosferski azot i njegov molekulski oblik su relativno inertni: ne reaguju lako s drugim hemikalijama u for ...

                                               

Litotrofni organizmi

Litotrofi su raznovrsna grupa organizama koji koriste neorganske supstrate za dobijanje redukujućih ekvivalenata za upotrebu u biosintezi ili konzervaciji energije putem aerobne ili anaerobne respiracije. Poznati hemolitotrofi su ekskluzivno mikr ...

                                               

Tulgren-Berlezov aparat

Tulgren-Berlezov aparat se koristi za sakupljanje sitnijih insekata i drugih zglavkara koji naseljavaju zemljište ili šumsku stelju. Ova metoda može biti korisna i za prikupljanje insekata iz drugih staništa, kao što su korenje biljaka, kora drve ...

                                               

Literatura u biomedicini

Literatura u biomedicini je skup pisanih, objavljenih i neobjavljenih radova, u bilo kom obliku, iz oblasti biomedicine kao posebne naučne oblasti. Najčešće su to: članci u časopisima, knjige i druge monografije, ostali publikovani materijali, ne ...

                                               

Antiporter

Antiporter je integralni membranski protein koji je deo sekundarnog aktivnog trasporta. Ovaj protein transportuje dva ili više različitih molecula ili jona preko fosfolipidne membrane. U sekundarnom aktivnom transportu jedna vrsta rastvorene sups ...

                                               

Натријум-калијум пумпа

Натријум-калијум пумпа је облик примарног активног транспорта јона кроз ћелијску мембрану који се крећу из средине са мањом у средину са већом концентрацијом помоћу молекула носача и уз потрошњу енергије. При овом процесу се јони натријума активн ...

                                               

Nisko frekventno kolektivno kretanje u proteinima i DNK

Nisko frekventno kolektivno kretanje u proteinima i DNK je primena statističke termodinamike u izučavanju nisko frekventnih vibracija biomolekula. Koncept nisko frekventnih fonona ili unutrašnjeg kretanja u proteinima je originalno predložen radi ...

                                               

Синапса

Информације се у нервном систему преносе у виду електричних сигнала који се зову нервни импулси. Када ови сигнали дођу до краја једног нерва потребно их је пренети на други нерв или на неку ефекторску ћелију. То се постиже путем синапси. Синапсе ...

                                               

Specifična konstanta apsorpcije

Specifična konstanta apsorpcije je mera količine energije koju apsorbuje telo kada je izloženo radio zračenju elektromagnetnog polja. Ona se takode može odnositi na apsorpciju drugih formi energije od strane tkiva, kao što je ultrazvuk. SAR je de ...

                                               

Ботаника

Ботаника је грана биологије која се бави научним проучавањем биљака. Име потиче од грчке речи βοτανικός, који се односи на биљке. У новије време често се означава и терминима "наука о биљкама" и "биологија биљака". Обухвата више дисциплина које п ...

                                               

Акотилија

Акотилија је термин који се користи за биљке које припадају семеницама а немају котиледоне, као што је случај са орхидејама и вилином косицом. Семе орхидеја је врло ситно са неразвијеним ембрионом. Развој клијаваца зависи од микоризне гљиве која ...

                                               

Алге порожнице

Алга порожница или хара су род Charophyta из породице Characeae. Живе у слатководним, бракичним и континенталним сланим водама, вапненачких подручја. Род је први описао Лине 1753. године.

                                               

Алпинум

Алпинум представља врт засађен алпским врстама биљака. Може бити и вештачки камењар у врту засађен планинским врстама биљака. Уобичајени назив, који се код нас може срести за овакве вртове је и алпинетум, а могу се срести и појмови камењар или ка ...

                                               

Америчко ботаничко друштво

Америчко ботаничко друштво представља групу професионалних и аматерских ботаничара, истраживача, едукатора и студената у преко 80 земаља света. Функционише као непрофитно друштво чланова.

                                               

Апсцисија

Апсцисија је ботанички термин који означава одбацивање или опадање листова, цветова или плодова, као и мањих гранчица и нормална је појава током онтогенезе биљке. Циљ апсцисије је одстрањивање нефункционалних органа. Листопадне биљке одбацују лис ...

                                               

Ацидофите

Ацидофите оксилофите или ацидофилне биљке су оне које живе на киселој подлози, прилагођене мање или више ниским вредностима pH. Пошто не подносе алкална станишта називају се и калцифугама. Екстремној киселости земљишта посебно су прилагођене биљк ...

                                               

Биљна ткива

Ткива су скупови ћелија које имају исто порекло, обављају исту функцију и имају сличну грађу. Од када је установљена целуларна организација биљака и постојање ткива код њих, почело се са класификовањем биљних ткива. На основу диференцираности ћел ...

                                               

Биљна ћелија

Биљне ћелије су еукариотске ћелије присутне у зеленим биљкама, фотосинтетичким еукариотима и краљевства Plantae. Њихове особене карактеристике укључују примарне ћелијске зидове који садрже целулозу, хемицелулозу и пектин, присуство пластида са сп ...

                                               

Ботаничка башта у Падови

Ботаничка башта у Падови основана је 1545. године као прва ботаничка башта која је у себи садржала Фуксов концепт и постала место за гајење и проучавање биљака. То је био угледни модел за све касније вртове овог типа, како на северу тако и на југ ...

                                               

Ботаничка башта у Цириху

Нова циришка универзитетска ботаничка башта простире се на 5.25 ha. Башта је отворена 1977. године, а укупна цена њеног подизања била је 44 милиона SF. Од тога 40% трошкова подмирила је конфедерална влада, 40% добијено је од пореза грађана кантон ...

                                               

Булбил

Булбил или расплодни пупољак, односно, ваздушна луковица, је вегетативни орган, трансформисани бочни пупољак, на стабљици матичне биљке, или цвет у цвасти. Љуспе пупољка/цвета задебљавају и наливају се хранљивим материјама. Булбили некад формирај ...

                                               

Вардова кутија

Вардова кутија је рана верзија заштитне кутије за биљке. Коришћена је у 19 веку за заштиту биљака током дуге пловидбе до Европе и представља претечу тераријума, виваријума и стаклених акваријума. Измислио је др. Натанијел Багсшо Вард око 1829 год.

                                               

Ватрени трн

Ватрени трн зимзелени је, високи жбун из породице ружовки. У старијој литератури може се наћи и под латинским именом Cotoneaster pyracantha. Код нас се срећу и домаћи називи: огњени трн, глоговица, дивља трновина, пираканта.

                                               

Вивипарија (биљке)

Вивипарија код биљака је појава да семе клија in situ док је у контакту са материнском биљком, или да се на материнској биљци формирају мале биљчице са свим развијеним деловима.

                                               

Водни режим биљака

Водене биљке примају воду читавом површином тела, док копнене то чине преко корена. Узимање воде се врши коренским длакама и то на основу осмозе, тј. дифузије кроз ћелијске мембране. Компоненте од којих зависи примање воде јесу: осмотски притисак ...

                                               

Дивља трешња

Дивља трешња је врста биљке из рода Prunus, у народу познатија и као црна трешња или птичарка. Има је у Европи, Анатолији, Магребу и Западној Азији, од Британских острва па јужно до Марока и Туниса, северно до Трондејмсфјорд региона у Норвешкој, ...

                                               

Дивљи пелин

Вишегодишња коровска биљка, висока 40–200 cm. Стабло са дрвенастом основом, усправно, густо гранато и чврсто, црвено-смеђе боје. Наизменични, перасти листови с горње стране тамнозелени, голи, одоздо бело памучасто маљави ова одлика разликује га о ...

                                               

Дормантност семена

Мировање у физиологији биљака се може генерално дефинисати као привремено одсуство видљивих знакова раста и развића било које структуре биљке која садржи меристем без обзира да ли фактор који изазива ове промене припада групи спољашњих или унутра ...

                                               

Дрво

Стабло или дрво у ботаници је свака вишегодишња биљка, која се састоји из корена, видљивог дрвеног дебла и грана, које чине крошњу дрвета. Деле се на зимзелено и листопадно дрвеће. Минимална висина која разликује стабло од грма обично је од 3 m д ...

                                               

Жир

Жир је појам који се најчешће односи на плод различитих врста храстова, али се понекад мисли и на плод различитих врста букве, односно буквицу.

                                               

Историја ботанике

Иако се као биолошка грана ботаника формирала у XVII и XVIII веку, многи подаци о биљкама су били познати и примитивном човеку праисторије. Његов живот је био неодвојиво повезан са природом, и у њој са јестивим, лековитим и отровним биљкама. Текс ...

                                               

Кишна шума

Кишна шума је назив за шумске екосистеме које карактерише нарочито влажна клима са просечно више од 2000 mm падавина годишње. Такви екосистеми постоје како у тропским, тако и у умереним подручјима, па се према томе разликују и два различита облик ...

                                               

Котиледони

Котиледони или клицини листићи су важан део ембриона у семену биљке. По клијању, котиледони могу да буду први ембрионални листови клијавца. Број котиледона је карактеристика која се користи у систематици биљака за класификацију скривеносеменица. ...

                                               

Купула

Kупулa чашолики омотач плода који га држи и штити током раста и сазревања. Карактеристична је за породицу букве. Код рода литокарпус и храстова она само делимично обухвата појединачну орашицу, док код питомог кестена и букви, у потпуности затвара ...

                                               

Лентицела

Лентицела је мала елиптична пора са растреситим паренхимским ћелијама која служи размени гасова у перидерму биљног стабла и корена дрвенастих биљака. Лентицеле су аналоге стомама примарних ткива, и за разлику од њих не могу да регулишу величину о ...

                                               

Листопадна биљка

Листопадна биљка је свака врста биљке која губи своје листове пред наступајући неповољни период, без обзира да ли се ради о зими или сушном периоду, што зависи од поднебља које та врста настањује.

                                               

Микозе биљака

Микозе су биљне болести које узрокују фитопатогене гљиве. Гљиве немају хлорофил и хетеротрофне су према начину на који користе угљеник. Поред сапрофитних гљива које се хране разлагањем органске материје и гљива које живе у симбиози постоје и гљив ...

                                               

Мирмекохорија

По Кернеру, најревноснији су мрави врсте Tetramorium coespitum. Мрави могу бити искључиви преносиоци семена и тада је мирмекохорија облигатна, али може бити и факултативна код неких врста, чија семена, осим мрава, разносе и други агенси. Мрави се ...

                                               

Најгвирц

Најгвирц, односно пимент је ниско дрво из Средње и Јужне Америке. Гаји се због миришљавог плода који се користи као веома укусан и здрав зачин. Овај зачин код нас је познат и под именима пимент, најквирц, као и клинчићев папар, каранфил−бибер, ја ...

                                               

Обична папрат

Обична папрат, у народу позната као навала и бујатка, а у ботаници и као мушка папрат је најчешћа од европских папрати, а настањује и Азију, Африку и Северну и Јужну Америку, те је у ствари космополитска врста. Висока је и до 120-160 cm.

                                               

Отпорност на биљне болести

Отпорност на биљне болести штити биљке од патогена на два начина: претходно формираним структурама и хемикалијама и реакцијама имунског система изазваног инфекцијама. Отпорност на болест је смањење раста патогена на биљци или у њој а тиме и смање ...

                                               

Папрати

Папрати или папратњаче припадају једној од најстаријих група виших биљака са јасно израженом сменом бесполне и полне фазе као и јако крупним листовима и одсуством секундарне грађе и семена. Спорофитна фаза је изразито доминантна и сложеније грађе ...

                                               

Папус

Папус је модификована чашица, део појединачних цветова, који окружује основу круничне цеви главичастих цвасти биљне фамилије Asteraceae и остаје после фертилизације. Како је плод главочика ахенија, то се ахеније са папусом често издвајају у посеб ...

                                               

Пина и пинула

Пинула је секундарно подељени део вишеструко перасто сложеног листа, и може да буде лиска код двоструко перасто сложених листова, или перасто сложени део код троструко сложених листова или још сложенијих.

                                               

Пнеуматофора

Пнеуматофора аерофора, ваздушни корен, вентилациони корен је метаморфоза корена код неких врста биљака које расту на забареним стаништима са недовољно кисеоника у земљишту. То су геотропно негативни коренови који својим врховима вире ван земље. П ...

                                               

Политовац

Политовац је зељаста биљка из сродства паламида и руњика, у бројној породици главочика. Местимично је распрострањен у Средоземљу Италија, Аустрији, Мађарској, Румунији, затим на Балкану, на југу све до Мале Азије, Персије и Кавказа. Ова биљка је ...

                                               

Пољска детелина

Пољска детелина, другачије и зечја детелина или парложна детелина је дивља биљка из породице махунарки. Широко је распрострањена у Евроазији и северној Африци, субсредњоевропски је флорни елемент.

                                               

Прашник

Прашник је биљни орган који ствара полен. Настао је из листоликих микроспорофила примитивних голосеменица - предака скривеносеменица. Листолики изглед прашника се среће код примитивних скривеносеменица, као што су локвањи. Скуп свих прашника у цв ...