ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 299
                                               

Весна Јевремовић

Весна Јевремовић је рођена у Шапцу, где је завршила основну школу и први разред гимназије, а заим се уписала у Математичку гимназију у Београду. Средњу школу је завршила са одличним успехом као носилац диплома "Михаило Петровић-Алас" из математик ...

                                               

Веселин Перић

Веселин Перић је био српски математичар, стручњак из области алгебре, линеарне алгебре и матаматичког програмирања, универзитетски професор, те један од оснивача и члан председништва Академије наука и умјетности Републике Српске.

                                               

Миленко Пикула

Одмах по завршетку студија, запошљава се на Електротехничком факултету у Сарајеву као асистент-приправник на Катедри за математику. Од 1977-1983. године заослен је у звању асистента на истој катедри. По одбрани докторске дисертације, стиче звање ...

                                               

Владислав Радак

Рођен је у Београду где је завршио Основну школу "Вук Караџић", Математичку гимназију, а потом и Математички факултет, смер статистика, актуарска и финансијска математика. Мастер рад "Динамички модел сигнализирања и његова примена у високом образ ...

                                               

Marica Radojčić Prešić

Marica Radojčić bila je srpska matematičarka i umetnica. Rodena je u Novim Karlovcima. Diplomirala, magistrirala i doktorirala matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Bila je redovna profesorka na Matematičkom fakultetu. Dobitni ...

                                               

Александар-Теофил Вандермонд

Александар-Теофил Вандермонд био је француски музичар и хемичар који је сарађивао са Безуом и Лавоазјеом; његово име се данас углавном везује са теоријом детерминанти у математици. Рођен је у Паризу, где је и умро. Био је виолониста, а математико ...

                                               

Алексис Клод Клеро

Алексис Клод Клеро је био француски математичар. Рођен у Паризу, од оца математичара који га је и увео у материју, од ране младости показивао је таленат, тако да је већ са тринаест година у Академији наука прочитао извештај о особинама четири кри ...

                                               

Гаспар Гистав Кориолис

Гаспар-Гистав де Кориолис или Гистав Кориолис био је математичар, инжењер механике и научник. Најпознатији је по свом раду на Кориолисовом ефекту. Кориолис је био први који је сковао термин "рад" за производ силе и растојања. Године 1816, Кориоли ...

                                               

Етјен-Луј Малус

Етјен-Луј Малус био је француски официр, инжењер, физичар и математичар. Малус је рођен у Паризу, у Француској. Учествовао је у Наполеоновом походу на Египат, од 1798. до 1801. године. Малус је постао члан Француске академије наука 1810. године. ...

                                               

Марк Антоан Парсевал

Марк Антоан Парсевал био је француски математичар, најпознатији по Парсеваловој теореми, која је наговестила унитарност Фуријеове трансформације. Рођен је у Розијер о Салину, у Француској, у аристократској француској породици. Оженио се Урсулом Г ...

                                               

Мишел Рол

Мишел Рол је био француски математичар. Познат је по Роловој теореми. Поред тога, у свом делу Traité dalgèbre о теорији једначина из 1690. године увео је тренутно стандардизовану нотацију x n {\displaystyle {\sqrt{x}}} за означавање н -тог корена ...

                                               

Пјер Фредерик Сарус

Пјер Фредерик Сарус био је француски математичар. Сарус је био професор на Универзитету у Стразбуру, у Француској 1826 - 1856. и члан Академије наука у Паризу 1842. Аутор је неколико дела, укључујући оно на тему решавања нумеричких једначина са в ...

                                               

Ларс Валтер Хормандер

Ларс Валтер Хормандер био је шведски математичар који је највише допринео модерној теорији линеарних парцијалних диференцијалних једначина.

                                               

Магнетно једро

Магнетно једро или Магсејл je облик погона свемирских летелица код којих се користи статично магнетно поље које одбија наелектрисане честице са Сунца као што је плазмени ветар, и тако ствара силу којом покреће летелицу. Магнетно једро се може пок ...

                                               

Klasičan elektromagnetizam

Klasični elektromagnetizam je grana teorijske fizike koja proučava interakcije izmedu električnih naelektrisanja i struja koristeći dodatak klasičnog njutnovog modela. Teorija daje odlične opise elektromagnetskih fenomena kad god su odnosne dužin ...

                                               

Disipativni sistem

Disipativni sistem je termodinamički otvoreni sistem koji operiše izvan i često je daleko od termodinamičke ravnoteže sa okolinom sa kojom razmenjuje energiju i materiju. Disipativna struktura je disipativni sistem koji ima dinamički režim koji j ...

                                               

Термодинамички систем

Термодинамички систем је скуп великог броја честица са идеализованим механичким и електричним особинама, који се може на неки начин одвојити, тј. разликовати од околине, тако да буду задовољени задати гранични услови. Под термодинамичким системим ...

                                               

Приближно поклапање ниске

У рачунарству, приближно поклапање ниске је техника проналажења ниски које приближно одговарају обрасцу. Проблем приближног поклапања ниске се углавном дели на два потпроблема: проналажење поклапања приближне подниске унутар дате ниске и проналаж ...

                                               

Мера Лебега

У математици, мера Лебега, је стандардан начин за додељивање дужине, површине или запремине подскуповима Еуклидског простора. Добила је име по француском математичару Анрију Лебегу. Користи се у реалној анализи, у дефинисању Лебегове интеграције. ...

                                               

Мјерљиви простор

У математици, мјерљиви простор или Борелов простор је основни објект у теорији мјера. Састоји се од скупа и σ-алгебре на овом скупу и даје информације о скуповима који ће се мјерити.

                                               

К-медијанска кластеризација

У статистици и анализи података, к-медијанска кластеризација је алгоритам груписања података. Он је варијација k -means кластера где уместо израчунавања mean за сваки кластер да би одредили његов центроид, уместо тога израчунава се медиана. Ово и ...

                                               

К-медоид

Алгоритам k -медоида је алгоритам груписања који је повезан са k -means алгоритмом и "медоидшифт алгоритмом". Оба и k -means and k -медоид алгоритми су партитивни и оба покушавају да умање растојање између означених тачака у кластеру и тачке одре ...

                                               

Apostoliko–Dankarlov algoritam

U računarstvu, Apostoliko–Dankarlov algoritam je varijanta Bojer-Murovog algoritma za traženje stringa, čija osnovna primena je traženje pojavljivanja šablona P {\displaystyle P} u tekstu T {\displaystyle T}. Kao i kod drugih poredenja na bazi st ...

                                               

Vagner-Fišerov algoritam

Levenštajnovo rastojanje ima nekoliko prostih gornjih i donjih granica koje su korisne u primenama u kojima se računaju i uporeduju. Ovo uključuje da: Ako su niske istih veličina, Hamingovo rastojanje je gornja granica Levenštajnovog rastojanja. ...

                                               

Ејхо-Корасикин алгоритам

У рачунарству, Ејхо - Корасикин алгоритам за подударност ниски је алгоритам за претрагу ниски који су измислили Алфред Вејно Ејхо и Маргарет Џ. Корасик. То је алгоритам по принципу претраге речника који налази елементе коначног скупа ниски у окви ...

                                               

Кнут-Морис-Прат алгоритам

У рачунарству, Кнут-Морис-Прат алгоритам за претрагу низова тражи појаве "речи" W у главној "речи" S тако што прати када дође до неслатања, сама реч садржи довољно информације да одреди где може доћи до следећег слатања, тако заобилазећи преиспит ...

                                               

Растојање уређивања

У теорији информација и рачунарству, растојање уређивања између две ниске је број операција потребних да се једна од њих трансформише у другу. Растојање уређивања налази примену у обради природних језика где се аутоматско исправљање правописних г ...

                                               

Распоређивање (рачунарство)

У информатици, распоређивање је метод по ком се нитима, процесима или токовима података даје приступ системским ресурсима. Ово се углавном ради у сврху ефективног балансирања оптерећењем на систему или постизања циљаног квалитета услуге. Потреба ...

                                               

Ukonenov algoritam

U informatici, Ukonenov algoritam radi u linearnom vremenu, mrežni algoritam za konstruisanje sufiksa drveta, predloženo od strane Esko Ukkonen-a, 1995. Algoritam počinje sa implicitnim sufiksom stabla koje sadrži prvi karakter stringa. Onda kora ...

                                               

Генератор псеудослучајних бројева

Генератор псеудослучајних бројева, још познат под називом детерминистичким генератором случајних битова, је алгоритам за генерисање секванци бројева који треба да апроксимирају особине секвенци случајних бројева. Секвенца генерисана овим алгоритм ...

                                               

Квантизација (обрада сигнала)

У математици и обради дигиталних сигнала, Квантизација је процес мапирања улазних вредности из великог скупа до излазних вредности у мањем сету. Заокруживање и скраћивање су типични примери процеса квантизације. Квантизација је до неке мере укључ ...

                                               

Рекурзивни алгоритам најмањих квадрата

Рекурзивни алгоритам најмањих квадрата је адаптивни филтер који рекурзивно утврђује коефицијенте који смањују пондерисани линеарни најмањи квадрат функција трошкова у вези улазних сигнала. Ово је за разлика у односу на друге алгоритме као што је ...

                                               

Аlgoritam uporedivanja Unicode-a

Algoritam uporedivanja Unicode-a algoritam je opisan u njegovom tehničkom izveštaju br. 10 koji definiše prilagodljive metode za poredenje dve niske. Ta poredenja se potom mogu koristiti za sredivanje ili sortiranje teksta u bilo kom pisanom sist ...

                                               

Teorija automata

U teoretskom računarstvu, teorija automata je disciplina koja se bavi proučavanjem apstraktnih mašina i problema koje oni mogu rešiti. Teorija automata je usko povezana sa teorijom formalnih jezika, s obzirom da su sami automati često klasifikova ...

                                               

Таблица прелаза стања

У теорији аутомата и секвенцијалној логици, табела прелаза стања представља табуларни приказ промене стања коначних аутомата у зависности од улаза. Она показује у које ће се стање померити коначни аутомат у зависности од тренутног стања и улазних ...

                                               

Kontrakcija dužine

Kontrakcija dužine je skraćivanje fizičkog tela u smeru kretanja pri kretanju brzinom koja je uporediva sa brzinom svetlosti za faktor 1 − v 2 c 2 {\displaystyle {\sqrt {1-{\frac {v^{2}}{c^{2}}}}}}, gde je: v - brzina kretanja tela, c - brzina sv ...

                                               

Singular (софтвер)

Singular је рачунарски алгебарски систем за израчунавање полинома са посебним нагласком на потребе комутативне и некомутативне алгебре, алгебарске геометрије, и сингуларности теорије. Singular је слободни софтвер објављен под GNU General Public L ...

                                               

Геоид

Геоид је еквипотенцијална површ, на коју је, у свакој њеној тачки, правац силе теже управан. То је неправилна површ, која се поклапа са мирном површи воде у океанима. Појам речи геоид први пут је употребио Г. И. Листинг 1873. године. Геоид, који ...

                                               

Геопотенцијал

Геопотенцијал је потенцијал гравитационог поља Земље. Ради погодности често се дефинише као супротна вриједност потенцијалне енергије по јединици масе, тако да се гравитациони вектор добија као градијент овог потенцијала, без негације. Треба се и ...

                                               

Гравитациона аномалија

Гравитациона аномалија је разлика мерене и рачунате вредности гравитационог убрзања у некој тачки на Земљи. Рачуната вредност гравитационог убрзања је она вредност која би на тој тачки била измерена да је Земља хомогена. Вредности гравитационог у ...

                                               

Изостазија

Изостазија је стање равнотеже маса, блокова Земљине коре, у односу на поткорне флуидалне масе по којима плута. Изостатичка равнотежа је опште равнотежно стање између појединих делова Земљине коре, и директно зависи од њихове дебљине, величине, гу ...

                                               

Поправка за висину

Поправка за висину рачуна се као нормални градијент, при редукцији нормалне вредности гравитационог убрзања са нивоа геоида на ниво тачке посматрања, уз претпоставку да између ових тачака нема никаквих маса. Поправка за висину се често назива и " ...

                                               

Поправка за слој

Поправка за слој рачуна се као утицај хоризонталног слоја бесконачног пружања, чија дебљина одговара разлици надморских висина две посматране тачке. Други назив за ову поправку је Бугеова поправка, по научнику Пјеру Бугеу, који је први пут дефини ...

                                               

Балистичко клатно

Балистичко клатно је направа за мјерење почетне брзине пројектила и брзине трзања ватреног оружја. Конструктор је био енглески физичар Бенџамин Робинс Benjamin Robins у 18. вијеку. Принцип рада је сљедећи: испаљено зрно погађа шупљи цилиндар на м ...

                                               

Атмосферске науке

Атмосферске науке је заједнички термин за изучавања атмосфере, њених процеса, утицаја других система на атмосферу, и утицаја атмосфере на те друге системе. Метеоролологија укључује атмосферску хемију и атмосферску физику са главним фокусом на про ...

                                               

Magnusov efekat

Magnusov efekat je pojava koja nastaje kada telo rotira u struji fluida. Na telo koje rotira u struji fluida deluje sila koja je normalna na osu rotacije tela, a nastaje kao posledica razlike pritisaka на gornјој i donјој strani tela. Hajnrih Gus ...

                                               

Стишљивост флуида

Стишљив флуид је флуид код кога су еластичне силе доминантне, па због тога долази до промене запремине, по чему се разликује од нестишљивог флуида код кога је запремина непроменљива. Овај модел се примењује у динамици гасова. Нестишљив флуид: dm= ...

                                               

Флуидни делић

Флуидни делић је део материје врло мале запремине у којој се промене свих величина могу занемарити, па има смисла говорити о температури флуидног делића, притиску флуидног делића или слично. С друге стране, флуидни делић је довољно велике запреми ...

                                               

Nukleon

Nukleon je zajedničko ime za protone i neutrone. Sve do 1960-ih, smatralo se da su nukleoni elementarne čestice. U današnje vreme je poznato da se svaki nukleon sastoji od tri kvarka vezana takozvanim jakim interakcijama. Interakcije izmedu dva i ...

                                               

Период ротације

У астрономији, период ротације небеског објекта време је које је потребно да се заврши једна револуција око своје осе у односу на позадинске звезде. Он се разликује од соларног дана планете, који обухвата додатну фракциону ротацију потребну за см ...