ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 263
                                               

Saznajni relativizam

Saznajni relativizam tvrdi da je istina sama po sebi relativna. Ovaj oblik relativizma ima svoj poseban problem, bez obzira na to da li je reč o istini koja je relativna u odnosu na pojedinca, poziciju ili svrhu pojedinca ili pojmovne sheme u okv ...

                                               

Fudbalska utakmica Barbados – Grenada (1994)

Dana 27. januara 1994. fudbalske reprezentacije Barbadosa i Grenade odigrale su utakmicu u sklopu kvalifikacija za Karipski kup 1994. Usled neobičnog pravila igre koje je tada bilo na snazi, i usled položaja oba tima na tabeli, bilo je najpre u i ...

                                               

Happy jazz album vol. II

Happy jazz album vol. II je peti studijski album hrvatske džez i rok pevačice Zdenke Kovačiček, koji je 1994. objavila diskografska kuća Croatia Records. Zdenka Kovačiček i trio Vanje Lisaka snimaju materijal za album 2. i 3. januara 1993. godine ...

                                               

High Voltage (album iz 1975)

Album High voltage je prvi solisticki album Australijske hard rok grupe AC/DC. Snimljen je 1975. godine za izdavačku kuću Albert. Ovo izdanje je bilo samo za australiju dok je internacionalni album izdat naredne godine 1976. godine.

                                               

Ja živim svoj san

Ja živim svoj san je sedmi studijski album hrvatske džez i rok pevačice Zdenke Kovačiček, koji je 2002. objavila diskografska kuća Cantus. Autor muzike i tekstova na materijalu su Marko Tomasović, Nevia Korpar i Inge Pivora, dok je producent i ar ...

                                               

Kreativno preduzetništvo

Preduzetništvo se razvilo izmedu XII i XV veka. Do početka XX veka termin preduzetništvo se nije značajnije upotrebljavao. Sa pojavom političkih promena i socijalnih i društvenih previranja, preduzetništvo počinje da igra značajniju ulogu u ljuds ...

                                               

Latinske izreke na slovo L

Stranica predstavlja pregled direktnih prevoda latinskih izreka, kao što su veni vidi vici i et cetera na srpski jezik. Kako su grčka retorika i književnost doživele svoj vrhunac vekovima pre retorike i književnosti starih Rimljana, neki od izraz ...

                                               

Leukotrien

Leukotrieni su masni molekuli imunskog sistema koji doprinose inflamaciji kod astme i alergijskog rinitisa. Leukotrienski antagonist se koriste za lečenje tih bolesti. Leukotrieni su prirodni eikosanoidni lipidni posrednici. Leukotrieni koriste a ...

                                               

Magnetna susceptibilnost

Magnetna susceptibilnost je fizička veličina kojom se opisuje svojstvo materije da može da bude magnetizovana u magnetnom polju. Ona iznosi: χ m = μ r − 1 {\displaystyle \chi _{m}=\mu _{r}-1\,} gde je: μ r - relativna magnetna permeabilnost mater ...

                                               

Mala nuklearna RNK

Mala jedarna RNK, opšte poznata kao U-RNK, je klasa malih molekula RNK koji se nalaze unutar splajsnih pega i Kahalnih tela u jedrima eukariotskih ćelija. Prosečna dužina mjRNK je oko 150 nukleotida. Oni se transkribuju RNK polimerazom II ili RNK ...

                                               

Marsel Mos

Marsel Mos, je bio francuski sociolog. Sestrić Emila Dirkema, Mosovo akademsko delo se graniči sa sociologijom i antropologoijom. Danas je, poznatiji po svom uticaju na druge discipline, posebno kroz analizu tema kao što su magija, žrtvovanje i d ...

                                               

Metanogen

Metanogeni su mikroorganizmi koji proizvode metan kao metabolički nusproizvod u beskiseoničnim uslovima. Oni su prokarioti i stoga pripadaju kraljevstvu Monera, i svi su iz domena arheja. Oni se zastuljeni u močvarama, gde su odgovorni za močvarn ...

                                               

Mevalonatni put

Mevalonatni put put, izoprenoidni put) je ćelijski metabolički put prisutan kod svih viših eukariota i mnogih bakterija. On je važan za formiranje dimetilalil pirofosfata i izopentenil pirofosfata, koji služe kao biosintetička polazna tačka u mno ...

                                               

Miladin Nešić

Osnovnu školu je završio u Stubici, srednju u Paraćinu. Studirao je pravo Sveučilište u Zagrebu. Pesnik po vokaciji, piše beletristiku, publicistiku i popularnu nauku iz oblasti zdravlja, ljudske ishrane i permakulture. Od 2011. piše blog na temu ...

                                               

MNS antigeni sistem

MNS sistem krvnih grupa ili MN, češće pominjan kao MN sistem krvnih grupa, obuhvata takva svojstva humanih eritrocita, koja se, izmedu ostalog, manifestuju i u tome što alternativno posjeduju samo jednu ili istovremeno obje antigene supstance ozn ...

                                               

Mokšani

Mokšani, ili narod Mokša, su podgrupa ugro-finskog naroda Mordvina, koja živi u Ruskoj Federaciji, najčešće oko reka Volge i Mokše, i pritoka reke Oka. Njihov maternji jezik je mokšanski, jedan od dva preživela jezika iz grupe mordovskih jezika, ...

                                               

Nervno-mišićna veza

Nervno-mišićna veza je hemijska sinapsa koja se formira u kontaktu izmedu motornog neurona i mišićnih vlakana. To je neuromišićna spojnica koja motornom neuronu omogućava prenos signala do mišićnih vlakana, uzrokujući mišićnu kontrakciju.

                                               

NEXPTIME

У рачунарској теорији сложености, класа сложености NEXPTIME, која се понекад назива NEXP, је скуп проблема одлучивања који могу бити решени помоћу недетерминистичке Тјурингове машине коришћењем 2 n O времена и неограниченог простора. У терминима ...

                                               

Nikolaj Koljcov

Nikolaj Konstantinovič Koljcov je bio ruski biolog. Jedan je od kreatora moderne genetike. Diplomirao je na Moskovskom univerzitetu 1894, gde je radio kao profesor od 1895. do 1911. Osnovao je Institut za eksperimentalnu biologiju, sredinom 1917. ...

                                               

Partitio terrarum imperii Romaniae

Partitio terrarum imperii Romaniae или Partitio regni Graeci, је био споразум потписан између крсташа након заузећа византијске престонице, Цариграда, у Четвртом крсташком рату, 1204. године. Њиме је основано Латинско царство и одређена подела ви ...

                                               

Pravo na informisanje članova društva

Privredno društvo je dužno da svoje ortake, članove ili akcionare informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im učini dostupnim informacije i dokumentaciju predvidenu zakonskim odredbama. Informisanje mora biti tačno i pravovremeno. U ...

                                               

Prednji spinalni sindrom

Prednji spinalni sindrom, prednji sindrom kičmene moždine ili sindrom prednje spinalne arterije je vaskularna bolest nervnog sistema uzrokovana kompresijom prednje spinalne arterije, sa karakterističnom ishemijom, uključuje kompletnu motornu para ...

                                               

Ružičasti slonovi

Milunović i Popović samostalno započinju rad na materijalu i novim pesmama, u formi akustične gitare i vokala. Prvi u pomoć stiže Aleksandar Popović koji restaurira celokupan materijal, daje smernice za forme harmonije i vrši kontrolu odsviranog. ...

                                               

S vremena na vreme

Članovi grupe S vremena na vreme su jedni od utemeljivača i predvodnika beogradske akustičarske scene. Osnovali su je 1972. godine Miomir Dukić gitara i vokal, Vojislav Dukić, Asim Sarvan i Ljubomir Ninković. Oni su se neformalno okupljali da bi ...

                                               

Seng-čao

Seng-Čao je bio kineski filozof koji je povezao tekstove budističkе škole praznine i taoizma. Njegovi spisi predstavljaju jedini izvor na osnovu kog se danas može proučavati rani kineski budizam škole Srednjeg puta. Na njegovo su delo uticali i t ...

                                               

Socioterapija

Socioterapija ili socijalna terapija je metod lečenja mentalnih poremećaja koji u proces lečenja uključuju korišćenje društvenih interakcija. Kao vrsta lečenja koja se zasniva na korištenju terapijskih značajnosti grupe, socioterapija se razvila ...

                                               

Spoljašnje sortiranje

Spoljašnje sortiranje je pojam koji se korist za klasu algoritama sortiranja koji sadržati velike količine podataka. Spoljašnje sortiranje se koristi kada podaci ne mogu da stanu u glavnu memoriju uredaja, pa umesto toga oni moraju biti smešteni ...

                                               

Stompbox gitarski efekati

Stompbox gitarski efekti ili pedale su vrsta blok efekata koje koristi i kontroliše muzičar. Obično se nalaze na podu ispred muzičara, a posebnim prekidačem na kućištu se uključuju ili isključuju nogom. Pedale su sačinjene od elektronskih kola ma ...

                                               

Strukturno poravnavanje proteina

Strukturno poravnavanje je pokušaj ustpostavljanja homologije izmedu dve ili više polimernih struktura koje bazirano na njihovom obliku i trodimenzionoj konformacije. Ovaj proces se obično primenjuje na proteinske tercijarne strukture, mada je is ...

                                               

Subliminalna draž

Subliminalne draži, poznate i kao subliminalno oglašavanje i 25-ti kadar predstavlja metod propagande u kojem je poslata poruka po intenzitetu ispod praga svesti, pa se registruje na podsvesnom nivou. Zbog toga se takve poruke retko percipiraju n ...

                                               

Sulfonska kiselina

Sulfonska kiselina je naziv za članove klase organosumpornih jedinjenja sa opštom formulom R S 2 -OH, gde je R organska alkil ili aril grupa, a S 2 -OH grupa je sulfonil hidroksid. Sulfonska kiselina se može smatrati sumpornom kiselinom sa jednom ...

                                               

Sultanija Siti Mukrime

Sultanija Siti Mukrime ili Mukrime Hatun bila je žena osmanskog sultana Mehmeda II, a prava majka sultana Bajazita II i njegove sestre Pertevnijal. Porodica Bila je kćerka Sulejman bega,šestog vladara Dulkadir države.Njen brak je bio savez izmedu ...

                                               

Sunčevo magnetno polje

Sunčevo magnetno polje je magnetno polje generisano unutar Sunca putem kretanja provodne plazme unutar njega. Kretanje plazme je pokrenuto konvekcijom, vrstom energetskog transporta preko pomeranja materijala. Lokalizovano magnetno polje deluje m ...

                                               

Tiazid

Tiazid je tip molekula i klasa diuretika koji se često koriste za tretiranje hipertenzije i edema. Tiazidi i tiazidima slični diuretici redukuju rizik od smrti, šloga, srčanog udara i zatajenja srca usled hipertenzije. U većini zemalja, tiazidi s ...

                                               

Tinariwen

Тинаривен је музичка група коју чине туарешки музичари из пустиње Сахаре, са севера Малија. Реч тинаривен на тамашек језику, једном од језика туарега, означава "пустиње", односно "напуштена места". Група је формирана 1979. године у избегличком ка ...

                                               

Tioestar

Tioestri su jedinjenja sa funkcionalnom grupom C-S-CO-C. Oni su proizvod esterifikacije karboksilnih kiselina i tiola. Tioestri su široko rasprostranjeni u biohemiji, najpoznatiji derivat je acetil-CoA.

                                               

Tioketen

Tioketeni su organosumporna jedinjenja analogna ketenima sa opštom formulom R 2 C=C=S, gde je R alkil ili aril. Tioketen je isto tako jedinjenje CH 2 =C=S, koje je najjednostavniji tioketen. Tioketeni su reaktivni, i skloni polimerizaciji. Neki t ...

                                               

To Be Zdenka

To Be Zdenka je osmi studijski album hrvatske džez i rok pevačice Zdenke Kovačiček, koji je 2002. objavila diskografska kuća Cantus. Na albumu se nalazi ponovo snimljena kompozicija "Žena za sva vremena", a autor muzike na materijalu je Marko Tom ...

                                               

Tok polja

U matematici i fizici tok ili fluks polja je jedna od najreprezentativnijih veličina za polja. Intuitivno se predočava upravo kako i naziv kaže: kao tok fluida kroz odredenu površinu u odredenom vremenu.

                                               

Transportni protein

Transportni proteini ili noseći proteini omogućavaju difuziju različitih molekula, dok kanalni proteini učestvuju u aktivnom prenosu jona, malih molekula, ili makromolekula, kao što su drugi proteini, kroz biološke membrane. Noseći proteini su in ...

                                               

Triciklični antidepresiv

Triciklični antidepresivi su triciklična hemijska jedinjenja koja se prvenstveno koriste kao antidepresivi. TCA jedinjenja su otkrivena tokom ranih 1950-tih i naknadno su uvedena u upotrebu tokom te dekade. Njihovo ime odražava njihovu strukturu, ...

                                               

V(D)J rekombinacija

VJ rekombinacija je mehanizam genetičke rekombinacije u ranim stupljevima imunoglobulinske i TCR produkcije imunskog sistema. VJ rekombinacija se odvija u primarnim limfoidnim tkivima. VJ rekombinacija skoro randomno kombinuje varijabilne, raznov ...

                                               

Zdenka Kovačiček (album iz 1999)

Zdenka Kovačiček je šesti studijski album hrvatske džez i rok pevačice Zdenke Kovačiček, koji je 1999. objavila diskografska kuća Croatia Records. Autor muzike na albumu je Marko Tomasović, a kao veliki hit izdvaja se kompozicija "Ja sam žena za ...

                                               

Žuta ruža (album)

Žuta ruža je kompilacijski album hrvatske džez i rok pevačice Zdenke Kovačiček, koji je 1996. objavila diskografska kuća Orfej. Kompilacija sadrži njen izbor festivalskih i radijskih kompozicija koje su snimljene u vremenu od 1959. do 1995. godine.

                                               

Zvučna knjiga

Zvučna knjiga, zvučna knjiga, a čitanje redukovane verzije označeno je kao" sažeto ". Govorne zvučne knjige dostupne su u školama i javnim bibliotekama i, u manjem opsegu, u muzičkim prodavnicama od 1930-ih. Mnogo albuma s govorenim rečima izrade ...

                                               

Дејвид Ерс

Дејвид Ерс је канадски бивши голман хокеја на леду, а тренутно је руководилац одржавања леда у Спортском центру Матами у Торонту. Ерс је познат по томе што је 22. фебруара 2020. године као трећи голман замена замене наступио за гостујућу екипу Ка ...

                                               

Национални музеј Шкотске

Национални музеј Шкотске у Единбургу, Шкотска, основан је 2006. године спајањем новог музеја Шкотске, са збиркама које се односе на шкотске антиквитете, културу и историју и Краљевског шкотског музеја, са колекцијама које покривају науку и технол ...

                                               

Агреда

Агреда је општина која се налази у покрајини Сорија, у аутономној заједници Кастиља и Леон, Шпанија. Агреда је регионални центар услуга на североистоку провинције Сорија. Његова богата баштина, као и локалне светковине Богородице, и Арханђео Миха ...

                                               

Горема

Горема турски: ; Старогрчки: Κοραμα, Корама, смештен међу каменим формацијама "димњака као из бајке", је град у Кападокији, историјској регији Турске. Налази се у провинцији Невсехир у централној Анатолији и има око 2.000 становника. Ранија имена ...

                                               

Дворац Шалабург

Шалабург је дворац у селу Шалабург у општини Шолах, у близини Вахау долине, Доња Аустрија, северно од Алпа. Ренесансни дворац Шалабург удаљен је 5 км из Мелка, у региону познатом као Мостфиртл. Централни део дворца изграђен је у доба немачке рене ...