ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 195
                                               

Iridijum(V) fluorid

Iridijum fluorid, IrF 5, hemijsko je jedinjenje iridijuma i fluora, koje je otkrio Nil Bartlet 1965. godine. On je visoko reaktivna žuta čvrsta materija s niskom tačkom topljenja, koja ima tetramernu strukturu, Ir 4 F 20, sa octaedralno koordinir ...

                                               

Irsogladin

                                               

Kortikotropinu-sličan intermedijarni peptid

Kortikotropin-sličan intermedijarni peptid) je prirodni endogeni neuropeptid sa dokozapeptidnom strukturom i aminokiselinskom sekvencom Arg-Pro-Val-Lys-Val-Tyr-Pro-Asn-Gly-Ala-Glu-Asp-Glu-Ser-Ala-Glu-Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe. CLIP nastaje kao proi ...

                                               

Leukotrien B4

Leukotrien B4 je leukotrien koji učestvuje u inflamacionim procesima. Njega proizvode leukociti u odgovoru na inflamatorne posrednike. On ima sposobnost indukovanja adhezije i aktivacije leukocita na endotelu, čime im omogućava da se vežu za i da ...

                                               

Malotojaponin B

Malotojaponin B je dimerni florogucinol prisutan u Mallotus oppositifolius. Frakcionisanjem etanolnog ekstrakta lišća i cveta biljke M. oppositifolius sa Madagaskara dovelo je do izolacije dva nova bioaktivna dimerna floroglucinolna, malotojaponi ...

                                               

Manozamin

Robyt, John F. 1997. Essentials of Carbohydrate Chemistry 1. изд. Springer. ISBN 978-0-387-94951-2. Lindhorst, Thisbe K. 2007. Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry 1. изд. Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-31528-4.

                                               

Momordenol

Momordenol ili 3β-hidroksi-stigmasta-5.14-dien-16-on je prirodno hemijsko jedinjenje, sterol prisutan u svežoj gorkoj dinji. Ovo jedinjenje je rastvorno u etil acetatu i metanolu, a ne rastvara se u čistom hloroformu ili petrolu. One kristalizuje ...

                                               

Natrijum dekavanadat

Natrijum dekavanadat se odnosi na bilo kojeg člana familije neorganskih jedinjenja sa formulom Na 6 6−. Brojne druge dekavanadatne soli su izolovane i izučavane od 1956, kadа je prva so okarakterisana.

                                               

Olovo(IV) hidroksid

Olovo hidroksid, Pb 4 ili orto-olovna kiselina, notaciona je konjugovana kiselina za orto-olovo jon, PbO 4 4−, prisutan u jedinjenjima kao što je kalcijum ortoplumbat, Ca 2 PbO 4. Like its tin analog Sn 4, Pb 4 has not been isolated.

                                               

Paladijum(II,IV) fluorid

Paladijum fluorid, takode poznat kao paladijum trifluorid, je hemijsko jedinjenje paladijuma i fluora. Njegova empirijska formula je PdF 3, ali je bolji opis jedinjenje mešovite valence paladijum heksafluoropaladat, Pd II ili Pd 2 F 6.

                                               

Paladijum(IV) fluorid

Paladijum fluorid, takode poznat kao paladijum tetrafluorid, je hemijsko jedinjenje paladijuma i fluora sa hemijskom formulom PdF 4. Atomi paladijuma u PdF 4 su u +4 oksidacionom stanju.

                                               

Platina pentafluorid

Platina pentafluorid je neorgansko jedinjenje sa empirijskom formulom PtF 5. Ova crvena isparljiva čvrsta materija je u maloj meri izučena, mada je ona od interasa kao binarni fluorid platine, i.e., jedinjenje koje se sastoji samo od Pt i F. Ono ...

                                               

Plikatin A

                                               

Prodelfinidin B3

Prodelfinidin B3 je prodelfinidinski dimer prisutan u prehrambenim proizvodima kao što je ječam i pivo, u voću i mahunastom povrću. On je takode prisutan u ljuskama nara. Ovo jedinjenje se može dobiti sintetičkim putem.

                                               

Prometijum(III) oksid

Prometijum oksid postoji u tri glavne kristalne forme: *a, b i c su parametri rešetke, Z broj jedinica formule po ćeliji, gustina se računa na osnovu Rendgenskih podataka.

                                               

Punikakortein D

Punikakortein D je elagitanin, tip fenolnog jedinjenja. On je prisutan u kori i drvetu vrste Punica granatum. Ovaj molekul sadrži galaginsku kiselinu.

                                               

Selenoil fluorid

Oblik molekula je iskrivljen tetraedar sa O-Se-O uglom od 126.2°, O-Se-F od 108.0° i F-Se-F od 94.1°. Dužina Se-F veze je 1.685 Å, a selen - kiseonik veza je 1.575 Å duga.

                                               

Silicijum monosulfid

Silicijum monosulfid je hemijsko jedinjenje silicijuma i sumpora. Njegova hemijska formula jes SiS. Molekularni SiS je detektovan na visokim temperaturama u gasovitoj fazi. Molekul u gasnoj fazi ima Si-S dužinu veze od 192.93 pm, što se znatno ra ...

                                               

Skandijum monosulfid

Skandijum monosulfid je hemijsko jedinjenje skandijuma i sumpora sa hemijskom formulom ScS. Mada njegova formula može da sugeriše da je ovo jedinjenje skandijuma, i.e., pri čemu preostali elektroni zauzimaju provodni opseg čvrstog materijala.

                                               

Srebro subfluorid

Srebro subfluorid je neorgansko jedinjenje sa formulom Ag 2 F. Ovo je neuobičajeni primer jedinjenja kod koga je oksidaciono stanje srebra frakciono. Ovo jedinjenje se formira reakcijom srebra i srebro fluorida: Ag + AgF → Ag 2 F Ono formira male ...

                                               

Srebro(III) fluorid

Srebro fluorid, AgF 3, nestabilno je svetlo crveno, dijamagnetno jedinjenje koje sadrži srebro u neobičnom +3 oksidacionom stanju. Njegova kristalna struktura je veoma slična sa zlato fluoridom: ono je polimer koji sadrži četvorougaone AgF 4 jedi ...

                                               

Telur monoksid

Diatomski molekul telur monoksid se javlja u vidu prelaznog molekula. Raniji radovi u kojima se trvdilo da postoji TeO kao čvrst materijal nisu potvrdeni. Pokrovni sloj DVD diskova koji se naziva telur suboksid može da bude smeša telur dioksida i ...

                                               

Tetrametilamonijum pentafluoroksenat

Tetrametilamonijum pentafluoroksenat je hemijsko jedinjenje sa formulom N 4 XeF 5. Ono sadrži XeF − 5 jon, koji je bio prvi primer planarnog pentagonalnog AX 5 E 2 entiteta. Ovo jedinjenje je pripremljeno reakcijom N 4 F sa ksenon tetrafluoridom, ...

                                               

Tromboksan A2

Tromboksan A2 je tromboksan. Njega formiraju aktivirani trombociti. On ima protrombična svojstva: stimuliše aktivaciju novih trombocita i povećava agregaciju. To se ostvaruje putem izražavanja glikoproteinskog kompleksa GP IIb/IIIa u ćelijskoj me ...

                                               

Ugljen pentoksid

Ugljen pentaoksid ili ugljen pentoksid je nestablan molekulski oksid ugljenika. Ovaj molekul je bio proizveden i izučavan na kriogenim temperaturama. On je važan u atmosferskoj hemiji i u izučavanju hladnog leda u spoljašnjem solarnom sistemu i m ...

                                               

Uranijum monosulfid

                                               

Zlato(I) bromid

Zlato bromid se može formirati sintezom iz elemenata ili parcijalnom dekompozicijom zlato bromida uz pažljivu kontrolu temperature i pritiska. On se javlja u dve modifikacije. Jedna je izostrukturna sa zlato hloridom i ima centralnu tetragonalu j ...

                                               

Zlato(V) fluorid

Zlato fluorid je neorgansko jedinjenje sa formulom Au 2 F 10. Ovo fluoridno jedinjenje sadrži zlato u njegovom najvišem poznatom oksidacionom stanju. Ovaj crveni maerijal se rastvara u fluorovodoniku ali se ti rastvori razlažu uz oslobadanje fluo ...

                                               

Adenozin difosfat riboza

                                               

Hinpirol

Hinpirol je psihoaktivni lek koji se koristi u naučnim istraživanjima. On deluje kao selektivni agonist D 2 i D 3 receptora. Za hinpirol je pokazano da povećava lokomotornu aktivnost kod miševa. U jednoj studiji je nadeno da on indukuje kompulziv ...

                                               

Феро-нитрат

ГвожђеII нитрат постаје нестабилан на температурама нешто изнад собне температуре и разлаже се на гвожђеIIIоксид, азотни оксид и азотни диоксид. 2 F e N O 3 2 → F e 2 O 3 + N O 2 + N O {\displaystyle {\rm {2\ FeNO_{3}_{2}\rightarrow Fe_{2}O_{3}+N ...

                                               

Jonon

Jononi su serija blisko srodnih hemijskih supstanci koja su deo grupe jedinjenja poznatih kao ketoni ruže. Ta grupa obuhvata damaskone i damascenone. Jononi su jedinjanja arome prisutna u nizu eteričnih ulja, poput ulja ruže. Beta -jonon značajno ...

                                               

6. мај

2003 - Савет безбедности УН продужио је санкције уведене Либерији 2001. због њене наводне помоћи побуњеницима у Сијери Леонеу. Њима је укључен и ембарго на увоз оружја, као и на извоз дијаманата. 1840 - Пуштене су у промет прве поштанске марке у ...

                                               

1000-е п. н. е.

                                               

А ум бум

А бум осми је студијски албум српског панк рок састава Електрични оргазам, који је објављен 1999. године. Ово је једини албум који је објавила дискографска кућа Сити Рекордс. За бубњевима ј био Милош Велимир, на песмама су гостовали бројни ветера ...

                                               

Абраха

Абраха такође познат и као Абраха ел Ашрам, био еј Абисинијски и Аксумитски војни заповедник, затим поткраљ јужне Арабије која се налазила у саставу Аксумитске краљевине, а касније се прогласио за независног краља Химјара. Абраха је владао велики ...

                                               

Абу Убаида

Абу Убаида, Обаида или Обајдах Ма’мар ибн ул-Мутана био је рани муслимански учењак арапске психологије. Абу Убаида је био контроверзна личност; каснији учењак Ибн Кутајба је забележио да је Абу Убаида "мрзео Арапе", иако су његови савременици још ...

                                               

Авалит

Авалит је хромска врста илита. Име је добио по планини Авали, јужно од Београда у Србији, где је нађен. То је минерал који се обично налази са кварцом и доломитом.

                                               

Авс ибн Калам

Авс ибн Калам ибн Батина ибн Јумајхир ел Лихјани је био четврти краљ арапског града Ал-Хире, који је владао од 363. до 368н.е. Његова владавина је накратко прекинула владавину династије Лахмида. Историјски извори га описују као потомка породице а ...

                                               

Дритеро Аголи

Дритеро Аголи био је албански песник, писац, политичар и бивши председник Албанске лиге писаца и уметника. Студирао је у Лењинграду у Совјетском Савезу и писао првенствено поезију, али и кратке приче, есеје, драме и романе. Био је шеф Албанске ли ...

                                               

Адвентивни корен

Aдвентивни корен je онај који није настао из радикуле, односно корена ембриона и његових бочних коренова. Постоје два типа адвентивних коренова морфолошки и трауматски. Коренови који су формирани још у току развића летораста су морфолошки, а они ...

                                               

Азотемија

Азотемија или уремија један је од метаболичких поремећаја, који се карактерише накупљањем азотних једињења у крви, због брзог губљења бубрежне функције у неколико дана или недеља. Најчешће је последица тежих повреда, болести или хируршког захвата ...

                                               

Академија наука и уметности Косова

Академија наука и уметности Косова), је основана на основу Закона о Академији наука САП Косова, 1978. године, у Приштини, који је донела Скупштина САП Косова. Настала је од Научног друштва Косова које је формирано 20. децембра 1975. Формирана је ...

                                               

Аксиома упаривања

У аксиоматској теорији скупова и областима логике, математике, и рачунарства које се њоме користе, аксиома упаривања је једна од аксиома Зермело-Френкел теорије скупова.

                                               

Марк Алданов

Рођен је у породици богатог јеврејског индустријалца, дипломирао је физичку хемију и право на Универзитету у Кијеву. У књижевности је дебитовао студијом Толстој и Ролан 1915. Ову студију и кратку новелу Армагедон убрзо по изласку из штампе 1918. ...

                                               

Александров балкански поход

Александрова балканска кампања представља рат Александра Великог из 335. године п. н. е. против бројних побуњених вазалних држава на Балканском полуострву. Кампања је део Александрових ратова, а завршена је победом Александра након чега га балкан ...

                                               

Александролит

Милошин је пронашао барон Сигмунд фон Хердер на Рудњаку 1835. године. У Србију је дошао на позив кнеза Милоша како би проучио рудно богатство, па је новопронађени минерал назвао милошин у кнежеву част 1839. Први га је проучио Брајтхаупт 1838. год ...

                                               

Милен Алемпијевић

Рођен је 1965. године у Чачку, а формално образовање економисте стекао школовањем у Чачку, Београду и Новом Саду. Пише поезију, приповетке и држи предавања на теме из области филмске уметности, џеза и анимираног филма. Ради у Дому културе у Чачку ...

                                               

Ана Ипатеску

Ана Ипатеску је рођена 1805. године у Букурешту, у трговачкој породици. Завршила је нормалну школу у Букурешту. Имала је тешко детињство будући да су њени родитељи имали дугорочан буран развод. Ана се 1828. године удала за Иванцеа Димитриу, али ј ...

                                               

Ана Неда

Ана Неда је била ћерка српског краља Милутина и прва супруга видинског кнеза и бугарског цара Михајла III Шишмана. Михајло се развео од Ане Неде 1324. године, да би се оженио Теодором, ћерком византијског цара Михаила IX Палеолога. Ана и њено тро ...