ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 18                                               

Волонтеризам

Волонтеризам је мобилизација и ангажовање појединаца и група који добровољно пристају да пружају услуге одређеној популацији, уз адекватну селекцију и припрему. Волонтеризам је заснован на идејама самопомоћи, узајамне помоћи и филантропије. Најче ...

                                               

Вукобрат

Презиме Вукобрат је пореклом са простора тромеђе Лике, Босне и Далмације. Чланови породице Вукобрат су изворно српског порекла, а породична слава је изворно Ђурђевдан. Даље порекло Вукобрати воде из Херцеговине, из села Турменти. По веровању, пре ...

                                               

Грађанско друштво

Грађанско друштво је појам који се односи на тоталитет добровољних грађанских и социјалних организација или институција које формирају основу функционисања друштва, као супротност државно установљеним структурама, правилима тржишта или фамилијарн ...

                                               

Дезинформација

У операцији дезинформисања није потребна стварна деструкција да би се идеја о деструктивности усадила у свест јавног мњења. Дезинформација продире до свих слојева, захвата све области, она није ништа ако није свеопшта. Ако желимо озбиљно да проуч ...

                                               

Divojački vašar

Divojački vašar jedan je oblik narodnog okupljanja i tradicionalni običaj somborskih bunjevačkih Hrvata, čija je svrha bila da se somborci svih narodnosti okupe, upoznaju budućeg bračnog druga, druže i provesele.

                                               

Допинг

Допинг је начин на који спортисти злоупотребом хемијских средстава, али и другим врстама медицинских интервенција, покушавају да надмаше у резултатима остале спортисте или сопствене најбоље резултате на штету сопственог здравља. Допинг није карак ...

                                               

Држава

Држава је организација која има монопол власти у одређеној друштвеној заједници, поставља се као сила изнад друштва ради заштите поретка. Држава као организација у класном друштву заступа првенствено интересе владајуће класе, али својим деловањем ...

                                               

Друштвена акција

Друштвена акција је организовани вид извођења неке активности у оквиру институционализованог система која је усмерена ка постизању неког заједничког циља. Акције овог типа могу бити краткорочне, али често добијају и дугорочну оријентацију када су ...

                                               

Друштвени идентитет (теорија)

Друштвени идентитет представља начин како особа види себе у друштву, с једне стране, а с друге, начином како је виде други чланови друштва. Структурна двострукост начина како особа види себе у друштву очитује се, с једне стране, у формирању сопст ...

                                               

Друштво спектакла

Друштво спектакла је филозофски рад из 1967. године и марксистичка критичка теорија Ги Дебора, у којој аутор развија и представља концепт Спектакла. Књига се сматра важним текстом Ситуационистичке интернационале. Дебор објављује следећу књигу Ком ...

                                               

Евнух

Евнух или ушкопљеник је кастрирани мушкарац. Термин се обично односи на оне који су кастрирани ради вршења неке специфичне дужности у друштву, као што је то био обичај у многим друштвима у прошлости. Најранији записи о намерној кастрацији ради ст ...

                                               

Европско образовање од 15. до 20. века

Савремени системи образовања у Европи извлаче своје порекло из школа средњег века. С обзиром да је читав средњи век био обележен доминацијом хришћанске цркве, ни школе нису представљале изузетак. Већина школа током овог доба су засноване на религ ...

                                               

Економски системи

Економски системи су системи производње, распореда ресурса и дистрибуције добара и услуга унутар једног друштва или географске области. Економски системи се могу дефинисати као комбинација различитих агенција, клијената, ентитета, који чине еконо ...

                                               

Етички маркетинг

Етички маркетинг подразумева укључивање појма етике у маркетингу у маркетинг процес. Укратко, етика у маркетингу се односи на филозофско испитивање, са моралне тачке гледишта, конкретних маркетиншких питања која се тичу моралног расуђивања. Етичк ...

                                               

Жена

Жена је одрасло људско биће женског пола. Ради продужења врсте, жена упражњава полне односе са мушкарцем, односно са мужјаком људског бића. Термин жена је обично резервисана за одраслу особу, док се термин девојка или девојчица, у деминутиву обич ...

                                               

Законодавна власт

Законодавна власт или легислативна власт је једна од три основне гране власти. Главни задатак законодавне власти јесте доношење закона. Законе доноси парламент. У либералним демократијама грађани бирају своје представнике у парламенту на изборима ...

                                               

Затвор

Затвор је установа где се извршавају затворске казне по правоснажној и извршној пресуди суда. У затвору се човеку ограничава слобода у оној мери у којој је то неопходно да би се остварила сврха кажњавања. Главне службе у затворима су служба за об ...

                                               

Информатичко доба

Информатичко доба је доба које карактерише могућност појединаца да слободно размењују информације и да имају брз приступ знању, што је раније било отежано или чак немогуће. Ова идеја је блиско повезана са дигиталним добом и сматра се претечом ист ...

                                               

Јавни радови

Јавни радови су један од начина да се изграде велики објекти од општег друштвеног значаја. Познати су од давнина, добар пример су пирамиде у Египту. Општа и заједничка карактеристика јавних радова је да на њима ради велики број људи најчешће само ...

                                               

Јавно мњење

Јавно мњење, ; мнијење), је мишљење о неком значајном друштвеном питању које је раширено тј. доминантно у јавности неке веће социјалне групе у одређеном тренутку. Јавно мњење чине тренутна уверења, ставови и афективно обојени судови. Оно је врло ...

                                               

Кастински систем Јапана

Kaстински систем Јапана се у царском периоду делио у осам каста, док је у феудалној епохи то смањено на четири касте. Каста је унутар себе затворена друштвена скупина заснована на породичном наслеђу и строгој хијерархији моћи и утицаја. Кастинска ...

                                               

Кетман

Кетман, односно такија, даје право муслиману да крши све верске забране. Куран каже да ће Алах ценити сваког муслимана по томе шта му је у срцу, а не шта му је на језику. Ово учење је дало верски легитимитет схватању да муслиман има право да лаже ...

                                               

Клан

Клан је група људи, посебно из Шкотске, уједињених стварним или спознајним сродством и пореклом. Чак и ако детаљи о роду нису познати, чланови клана могу бити организовани око оснивача или заједничког претка. Кланови у домородачким друштвима су с ...

                                               

Класни сукоб

Класни сукоб је тензија или антагонизам који постоји у друштву, због супротстављених друштвено-економских интереса и жеља међу људима различитих класа. Класни конфликт може задобити многе облике: директно насиље, као што су ратови који су се води ...

                                               

Коегзистенција

Коегзистенција је идеологија која заступа сарадњу проналажењем заједничких интересовања и вредности и подразумева суздржавање од сукоба на принципима територијалног интегритета, суверенитета и права на самоодређење.

                                               

Колектив

Колектив је већа или мања друштвена заједница, која је хомогенизована захваљујући истим интересима, сличном начину живота, као и усвајању заједничког циља, уверења и система вредности.

                                               

Корупција

Корупција подразумева незаконито коришћење друштвеног и државног положаја и моћи ради стицања сопствене користи. Када се користи као придев реч "корумпирани”, дословно значи потпуно сломљено. Ту реч је први пут користио Аристотел, a касније и Циц ...

                                               

Критархија

Критархија или критократија је облик владавине заснован на моћи судова, односно судија. Овај систем постојао у старом Израелу у периоду описаном у старозаветном спису Књига о судијама. Термин је настао од старогрчких речи грч. κριτης критес - Суд ...

                                               

Критеријум

Критеријум је стандардно постигнуће или правило понашања које служи као мерило процене успешности или оцене пожељности, прикладности или нормалности неког понашања. Стандард понашања према којем се оцењује успех у напредовању који представља мери ...

                                               

Латералност

                                               

Ледени изазов

Ледени изазов у периоду од јула до августа 2014. године био једна од највиралнијих активности на интернету. Циљ леденог изазова у свету је да се скупи новац за клиничка истраживања лека за амиотрофичном латералну склерозу и за помоћ пацијентима к ...

                                               

Марфијев закон

Марфијев закон је популаран идиом који означава космолошку предодређеност извесности појаве непожељног догађаја у каузалном низу. Исказ закона гласи: Све што може да крене наопако, кренуће наопако. У читавој западној култури је овај израз веома п ...

                                               

Милграмов експеримент

Милграмов експеримент је низ социјално психолошких експеримената, који су први пут спроведени 1961. Њу Хејвену. Експеримент је развио психолог Стенли Милграм са намером да тестира спремност просечних особа да се супротстави наредбама ауторитативн ...

                                               

Милосрдне сестре Светог Вицента од Паула

Милосрдне сестре Св. Вицента од Паула једноставно по имену милосрдне сестре, су женска хуманитарна конгрегација католичких редова лазариста или викентијаца Св. Вицента од Паула.

                                               

Мир

Мир је стање у друштву у којем нема сукоба односно рата. Време сукоба две или више страна зове се рат. Рат је појам супротан појму мир. Поред одсуства рата, мир може да означава и социјално, лично и друштвено благостање. У историји цивилизације м ...

                                               

Морал

Морал je критеријум који се примењује на поступке. Дефинише се као облик друштвене свести, систем обичаја, навика, норми. Морал је релативан, јер није исти у свим друштвеним групама и историјским периодима. Централне вредности морала су: добро, и ...

                                               

Морал врлина

Овај тип моралности претпоставља да сваки човек, због сопствене савести, има одређене моралне тежње, без обзира да ли су оне уочљиве, односно да ли их човек и показује или су само потенцијално дате.

                                               

Морал и брак у Индији

Морал и брак у Индији су биле "дарме”, животна правила за сваког човека одређеног његовом кастом. Бити Хиндус није толико значило прихватање вере, колико заузимање места у кастинском систему и прихватање "дарме”, или дужности које су биле везане ...

                                               

Моћна група

Моћна група су чланови заједнице који услед свог статуса и позиције, утичу на доношење одлука у име заједнице, или поседују већи приступ различитим ресурсима. Сопствену моћ и утицај могу користити за добробит заједнице, али и за заштиту сопствени ...

                                               

Мушка проституција

Мушка проституција је чин или пракса мушкараца који пружају сексуалне услуге у замену за плаћање. Иако клијенти могу бити било ког пола, велика већина су мушкарци. У поређењу са проституткама, истраживачи су далеко мање проучавали мушке проститутке.

                                               

Мушкарац

Мушкарац је одрасло људско биће мушког пола. Ради продужења врсте, мушкарац има полне односе са женом, односно са женком људског бића. Као и код већине других сисарских мужјака, геном мушкарца типично наслеђује X хромозом од мајке, а Y хромозом о ...

                                               

Народност

Народност је вишезначни појам, који се у ужем значењу може користити за исказивање припадности неком народу, док се у ширем, односно апстрактном значењу може користити за означавање посебности одређеног народа и његових укупних својстава и обележ ...

                                               

Nasilje nad ženama

Nasilje nad ženama je svako delo nasilja utemeljeno na rodnoj/polnoj osnovi koje rezultira, ili bi moglo rezultirati, u fizičkoj, seksualnoj ili psihičkoj povredi ili patnji žena, uključujući pretnje takvim delima, prisiljavanje ili oduzimanje sl ...

                                               

Натурализација

Натурализација је процес додељивања држављанства или грађанства странцу. У услове за натурализацију могу спадати минимални период боравка, старосна граница, поштовање закона, добро здравље, независност, задовољавајуће познавање нове земље и воља ...

                                               

Национална мањина

Национална мањина или етничка мањина је мањинска заједница чији се припадници одликују посебним националним, односно етничким идентитетом, различитим у односу на идентиет националне, односно етничке већине у заједничкој држави. Положај национални ...

                                               

Неформални затворски систем

Неформални затворски систем јесте начин на који се осуђена лица организују унутар затвора насупрот формалном затворском систему. Суштина неформалног затворског система јесте потреба осуђених лица да у систему ограничене слободе задовоље неке свој ...

                                               

Нови светски поредак

Нови светски поредак јесте теорија завере која се односи на план моћне и тајанствене организације. Најчешће се односи на илуминате и на ковање завере према коначној светској доминацији преко аутономне тоталитарне светске владе, која ће заменити с ...

                                               

Нормативни морал

Ово је строг морал, који има репресивно обележје, јер не дозвољава другачије понашање од прописаног. Због своје природе, има негативно, односно ограничавајуће дејство на развој личности. Веома је сличан утилитаристичком моралу.

                                               

Облик државе

Облик државе или врста државе је структура, одређени модел државног уређења, укључујући и врсте територијалне организације, принципе, начине формирања и интеракције органа државне власти, као и метод добијања власти, како би се обезбједила примје ...

                                               

Образовање

Образовање или едукација јест процес промене личности у жељеном правцу усвајањем различитих садржаја у зависности од узраста и потреба јединке. Образовање укључује и васпитне, поред образовних садржаја. Најзначајнија образовна институција образов ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →