ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 150
                                               

Proteinska fosfataza 2

Proteinska fosfataza 2, takode poznata kao PP2A, je enzim koji je kod ljudi kodiran PPP2CA genom. PP2A heterotrimerna proteinska fosfataza, je široko zastupljena i konservirana serin/treoninska fosfataza sa širokom supstratnom specifičnošću i raz ...

                                               

Proteinski prekurzor

Proteinski prekurzor je neaktivni protein koji se može pretvoriti u aktivnu formu putem posttranslacione modifikacije. Ime prekurzora proteina često sadrži prefiks pro. Primeri su proinsulin i proopiomelanokortin. Proteinski prekurzori se često k ...

                                               

Q-tip kalcijumski kanal

Q-tip kalcijumski kanal je tip naponom-kontrolisanih kalcijumskih kanala. Kao i kod drugih proteina ove klase, α1 podjedinica odreduje većinu osobina ovog kanala. Oni nisu dovoljno istraženi. Kao i R-tip kalcijumski kanali, postoje indikacije da ...

                                               

RAIG

RAIG su grupa od četiri blisko srodna G protein spregnuta receptora čije izražavanje je indukovano retinoinskom kiselinom. Funkcija ovih proteina nije odredena. Pretpostavlja se da oni mogu da pruže mehanizam kojim retinoinska kiselina može da ut ...

                                               

RAP1

Rap1 je mala GTPaza. On je mali citosolni protein koji deluje kao ćelijski prekidač, te je od vitalnog značaja za prenos signala. Postoje dve izoforme Rap1 proteina. Svaku od njih kodira zaseban gen, RAP1A i RAP1B. Rap1 pripada grupi Ras srodnih ...

                                               

Receptor atrijalnog natriuretskog peptida

NPRA i NPRB su povezani sa guanilil ciklazama, dok je NPRAC G protein spregnuti receptor i on je "receptor čišćenja" koji deluje tako što internalizuje i razlaže ligand.

                                               

Receptor paratiroidnog hormona

Postoje dva receptora paratiroidnog hormona kod sisara: PTH1R i PTH2R. Za ove receptore se vezuje paratiroidni hormon. Oni su članovi GPCR familije transmembranskih proteina. Receptor paratiroidnog hormona 1 PTH1R je klasični PTH receptor. On je ...

                                               

Receptor vazoaktivnog intestinalnog peptida

Poznata su dva receptora za vazoaktivni intestinalni peptid: VPAC 1 i VPAC 2. Za ove receptore se vezuje VIP i u izvesnoj meri hipofizni adenilat ciklazno aktivirajući peptid. Oba receptora su članovi 7 transmembranske familije G protein spregnut ...

                                               

RecQ helikaza

RecQ helikaza je familija helikaza, enzima kaji su važni za održavanje genoma. Oni funkcionišu tako što katalizuju reakciju ATP + H 2 O → ADP + P i koriste dobijenu energiju za razdvajanje dvolančane DNK i translokaciju u 3 ka 5 smeru. Ovi enzimi ...

                                               

Relaksin

Relaksin je proteinski hormon koji je prvi put opisan 1926. Relaksinu-slična peptidna familija pripada insulinskoj familiji, i sastoji se od 7 peptida koji imaju visoku strukturnu sličnost, mada se njihove sekvence znatno razlikuju. Relaksin-1 RN ...

                                               

Relaksinski receptor

Relaksinski receptori su potklasa od četiri blisko srodna G protein-spregnuta receptora koji vezuju relaksinske peptidne hormone. Sledeća lista sadrži ljudske relaksinske receptore, njihove endogene peptidne hormone, i nizvodne enzime koji ss akt ...

                                               

Replikacioni protein A

Replikacioni protein A je protein koji se vezuje za jednolačanu DNK u ćelijama eukariota. Tokom DNK replikacije, RPA sprečava jednolančanu DNK da se uvije oko same sebe i formira sekundarne strukture. Time se DNK održava u odmotanom stanju tako d ...

                                               

RVD-Hpα

RVD-Hpα je endogeni neuropeptid prisutan u mozgu ljudi i drugih sisara. On deluje kao selektivni agonist za CB 1 kanabinoidni receptor. RVD-Hpα je 12-aminokiselina dug polipeptid sa sekvencom Arg-Val-Asp-Pro-Val-Asn-Phe-Lys-Leu-Leu-Ser-His i pred ...

                                               

Somatostatinski receptor

Somatostatinski receptori pripadaju familiji G protein spregnutih receptora. Njihov endogeni ligand je somatostatin. Poznato je pet somatostatinskih receptora: SST 2 SSTR2 SST 1 SSTR1 SST 5 SSTR5 SST 4 SSTR4 SST 3 SSTR3

                                               

SREB

SREB su grupa srodnih G-protein spregnutih receptora. Pošto endogeni ligandi nisu još bili identifikovani za ove receptore, oni su klasifikovani kao orfanski receptori.

                                               

Sulfonilurejni receptor

U polju molekularne biologije, sulfonilurejni receptori su membranski proteini koji su molekulske mete sulfonilurejne klase antidijabetičkih lekova, čiji mehanizam dejstva je da pospešuju oslobadanje insulina iz pankreasnih beta ćelija. Specifičn ...

                                               

SUN domen

SUN domeni su konzervirani C-terminalni proteinski regioni sa nekoliko stotina aminokiselina. SUN domeni su obično javljaju nakon transmembranskog domena i manje očuvanih regiona aminokiselina. Večina proteina koji sadrže SUN domene učestvuju u p ...

                                               

Tahikininski receptor

Tahikininski receptori pripadaju familiji G protein spregnutih receptora. Njihovi endogeni ligandi su tahikinini. Poznata su tri tahikininska receptora kod sisara: NK 1, NK 2 i NK 3. Ovi receptori uzrokuju aktivaciju fosfolipaze C, i produkciju i ...

                                               

Tiolaza

Tiolaze su enzimi koji konvertuju dve jedinice acetil-KoA u acetoacetil KoA u mevalonatnom putu. Tiolaze u sveprisutni enzimi koji imaju ključne uloge u mnogim vitalnim biohemijskim putevima, uključujući put beta oksidacione degradacije masnih ki ...

                                               

Transmembranski domen ABC transportera

Transmembranski domen ABC transportera je glavna transmembranska strukturna jedinica ATP-vezujućeg kasetnog transportera koja se sastoji od šest transmembranskih domena. Mnogi članovi ABC transporterske familije imaju dva takva regiona.

                                               

Vazopresinski receptor

Mada su sva tri od ovih proteina G protein spregnuti receptori, aktivacija AVPR1A i AVPR1B stimuliše fosfolipazu C, dok aktivacija AVPR2 stimuliše adenilat ciklazu. Ova tri receptora za vazopresin imaju jedinstvene distribucije u tkivu. AVPR1A su ...

                                               

VGF

VGF ili VGF induktivan nervnim faktorom rasta je protein i neuropeptid koji učestvuje u regulaciji energijske homeostaze, metabolizma i sinaptičke plastičnosti. Ovaj protein su otkrili 1985. Levi et al. u eksperimentu sa PC12 ćelijama. VGF gen ko ...

                                               

Vomeronazalni receptor

Feromoni su evoluirali kod svih životinjskih redova, da signaliiraju status seksa i dominancije. Oni su odgovorni za stereotipno socijalno i seksualno ponašanje medu članovima istih vrsta. Kod sisara, ovi hemijski signali se prvenstveno detektuju ...

                                               

XCL1

XCL1, hemokin ligand 1, je mali citokin iz XC hemokin familije koji je takode poznat kao limfotaktin. On se može naći u visokim koncentracijama u slezini, timusu, malim crevima i perifernim krvnim leukocitima, i u nižim koncentracijama u plućima, ...

                                               

XCL2

XCL2, hemokin ligand 2, je mali citokin koji pripada XC hemokin familiji. On je u velikoj meri sličan XCL1 hemokinu. On je predominantno izražen u aktiviranim T ćelijama, ali se može takode može naći u niskim koncentracijama u nestimulisanim ćeli ...

                                               

Xg sistem antigena

Xg antigen je otkriven na površini eritrocita tek 1962. Prepoznali su ga istraživači MRC Blood Group Unit. PBDX gen koji kodira ovaj antigen nalazi se na kratkom kraku X hromosoma. Budući da muškarci normalno imaju samo jedan X hromosom označavaj ...

                                               

Алмогавери

Алмогавери, Алмогавари или Алмугавери били су плаћеници у служби арагонско-каталонских краљева Ђаумеа Освајача и Переа Великог који су се борили у пограничним пределима против муслимана у XIII веку у доба Реконкисте. Били су познати као изузетно ...

                                               

Археолошки локалитет Марин До

Археолошки локалитет Марин До је вишеслојни локалитет у околини Бечеја, на брегу изнад десне обале думбовачког потока, на самом излазу из његове долине, на коме су констатовани остаци раноримског насеља – викус и остаци касноантичке виле рустике ...

                                               

Дан независности Грчке

Дан независности Грчке, Прослава Грчке револуције 1821. или једноставно 25. март, државни је празник у Грчкој, дан када Грци и филхелени одају почаст херојима Револуције 1821 - 1829. године. Празник се поклапа с православним празником Благовјести ...

                                               

Европско првенство у атлетици у дворани 1977 - скок удаљ за жене

Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 8. Европском првенству у атлетици у дворани 1977. одржано је 13. марта у Сан Себастијану. Титулу европске првакиње освојену на Европском првенству у дворани 1976. у Минхену није бранила |Лидија Алф ...

                                               

Зграда Трговачког дома у Нишу

Зграда Трговачког дома у Нишу саграђена је око 1905. године за потребе Нишке банке, основане 1903. године, а 1922. године припојене београдској Грађанској банци. Зграду је 1929. године на лицитацији купила Нишка трговачка омладина, и тако је згра ...

                                               

Крунисање Николаја II и Александре Фјодоровне

Крунисање цара Николаја II Александровича и царице Александре Фjодоровне последње је крунисање једноц цара и његове супруге у Руском царству. Оно се догодило у уторак 14. маја 1896. године у Успенској катедрали у Московском кремљу.

                                               

Музеј Каирос у Трогиру

Музеј Каирос у Трогиру или Збирка Каирос, један је од многобројних музејских збирки у старом језгру овог древног далматинског града у Републици Хрватској. Налази се у самостану бенедиктинки који је основан 1064. године уз постојећу цркву Светог Д ...

                                               

Палата Јовановић у Нишу

Палата Јовановић у Нишу је спратна кућа која је припадала познатом нишком ћурчији Николи Јовановићу коју је он подигао на почетку новог миленијума, током 1900. године. Данас је у власништву потомака Николе Јовановића. У предвечерје Другог светско ...

                                               

Развој педагошке мисли кроз историју

Васпитање је процес планског и систематског усавршавања сензомоторних, интелектуалних, емоционалних, моралних и духовних својстава и способности детета, али и одраслог. Као облик социјализације, васпитање је усмерено на уобличавање понашања у соц ...

                                               

Узраст сексуалне сагласности у Јужној Америци

Свака држава, било да је чланица неке уније или не, мора експлицитно да изјасни законом узраст сексуалне сагласности својих грађана. Људска сексуалност је изражавање сексуалних осећања. Тиме су обухваћени биолошки, еротски, физички, емотивни, дру ...

                                               

Чешки, моравски и шлески Немци

Чешки, моравски и шлески Немци, или често скраћено чешки Немци, колективна је ознака за немачко говорно становништво Чешке круне. Израз Судетски Немци такође се користи од 20. века и још увек је контроверзан. Његова тачност се доводи у питање и, ...

                                               

Гаврило Божидаревић Веселицки

Гаврило Божидаревић Веселицки био је руски дипломата у XIX веку, пореклом из Херцеговине. Као поверљива личност руске владе био је представник Међународног комитета за помагање херцеговачког устанка, основаног 1875. у Паризу. Деловао је на збриња ...

                                               

Хајнц Јиргенс

Хајнц Јиргенс бивши је немачки спринт кануиста, који се такмичио крајем тридесетих година прошлог века. Учествовао је на 1. Светском првенству 1938. у Ваксхолму. Такмичио се у кану двоклеку на 10.000 м. Веслао је у пару са својим земљаком Кристиј ...

                                               

Густав Моц

Густав Адолф Моц био је немачки веслач на прелазу из 19. у 20. век, учесник Летњих олимпијскимих играма 1900. Био је члан немачког веслачког клуба Фаворит Хармонија из Хамбурга. На Олимпијским играма 1900. такмичио се у као кормилар немачке екипе ...

                                               

Георг Науе

Георг Науе је био немачки једриличар који је учествовао на Летњим олимпијским играма 1900. у Паризу. Био је члан Берлиског јахт клуба. На Олимпијским играма 1900., био је члан посаде немачке јахте Aschenbrodel, која је освојила златну медаљу у др ...

                                               

ЖРК Србац

Женски рукометни клуб Србац је рукометни клуб из Српца који је основан 2011. године и такмичи се у Првој рукометној лиги РС за жене. Тренутно окупља више од 20 играчица различитог узраста. Поред женске екипе у Српцу постоји такође и мушка екипа-Р ...

                                               

Dragan Jerković

Dragan Jerković je hrvatski rukometni golman, koji trenutno igra za portugalski klub Porto. Nastupio je 55 puta za hrvatsku rukometnu reprezentaciju.

                                               

Драго Јововић

Драго Јововић биo је југословенски и српски рукометаш. У каријери је играо за Врбас и Црвенку. Био је члан сениорске рукометне репрезентације Југославије и капитен олимпијске репрезентације. Учествовао је на Летњим олимпијским играма 1980. године ...

                                               

МРК Пожаревац

Мушки рукометни клуб Пожаревац је рукометни клуб из Пожаревца, Србија. Клуб је основан 1957., а тренутно се такмичи у Првој лиги Србије, другом рангу такмичења. Због смањена броја клубова у Суперлиги са 16 на 14 клубова, у сезони 2011/12. је умес ...

                                               

РК Босна Сарајево

РК Босна Сарајево је рукометни клуб из Сарајева, Босна и Херцеговина. Клуб је део УСД Босна, а основан је 1948. године. Тренутно се такмичи у Премијер лиги БиХ и регионалној СЕХА лиги. Домаће утакмице игра у Олимпијској дворани Рамиз Салчин на Мо ...

                                               

РК Будућност Подгорица

Рукометни клуб Будућност је рукометни клуб из Подгорице, Црна Гора. Клуб је основан 1949. године. Будућност је 2010. одустала од такмичења у Првој лиги Црне Горе, тако да се тренутно не такмичи у сениорској конкуренцији.

                                               

РК Дервента

Рукоментни клуб Дервента је клуб из Дервенте, основан 1947. године. Утакмице игре у Спортско-културном центру Дервента, а тренутно се такмичи у Премијер лиги Босне и Херцеговине. Од средине седамдесетих година прошлог века Дервента је све до расп ...

                                               

РК Колубара

Суперлига Србије Други 2: 2007/08, 2008/09. Првак 1: 2009/10. Национално првенство - 1 Победник 2: 2008/09., 2009/10. Куп Србије Финалиста 1: 2007/08. Национални куп - 2 Финалиста 1: 2009. Национални суперкуп - 0 Суперкуп Србије

                                               

РК Локомотива Брчко

Клуб је основан 1960. године. У периоду пре Рата у БиХ, Локомотива Брчко такмичила се у републичким лигама. Почетком рата стопирану су све активности клуба. Обнављачка Скупштина клуба одржана је у децембру 2003. године и од тада се клуб редовно т ...