ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 112
                                               

Именица

Именице су отворена класа пунозначних речи које типично врше реченичне функције субјекта, правог и неправог објекта и предикатива, а такође могу вршити и функције атрибута, атрибутива и прилошких допуна и одредби. Традиционална дефиниција каже да ...

                                               

Именичка заменица

Заменице представљају једну од променљивих врста речи. Оне се односе на лица, ствари, особине, односно замењују именице или придеве. Деле се на именичке и придевске. Заменице су традиционално сматране једним од делова говора, али део модерних тео ...

                                               

Личне заменице

Личне заменице су подгрупа заменица која постоји у свим природним језицима. Личне заменице означавају лица прво, друго и треће. Оне су једини начин означавања првог и другог лица, а у трећем лицу замењују именице.

                                               

Предлог

Предлози непроменљиве су помоћне речи које стоје испред одређених падежних облика самосталних речи и служе за означавање њиховог односа према другим речима у реченици, као и за ближе одређивање тог односа. Предлози углавном стоје испред именица, ...

                                               

Придев

Придеви су речи које означавају особину појма означеног именицом уз коју стоје. Они спадају у променљиве врсте речи. Нису самосталне, а у реченици врше службу атрибута или дела именског предиката. Придеви род, број и падеж добијају од именице уз ...

                                               

Прилог (врста речи)

Прилози су непроменљиве речи које обично стоје уз глаголе одређујући глаголску радњу по месту, времену, начину, узроку или количини. Могу стајати и уз придеве, друге прилоге и именице. Прилози су непроменљиве речи које одређују глаголску радњу по ...

                                               

Присвојни придеви

Присвојни придеви су посебна врста придева, који служе за исказивање припадности, што је њихова основна семантичка улога. У лингвистичкој терминологији, за присвојне придеве се такође користе и неки други називи, као што су: посесивни придеви или ...

                                               

Пунозначне речи

Са морфолошке тачке гледишта, њима припадају: заменице - ја, себе/се; ко, шта; неко, нешто; нико, ништа; свако, свашта; овакав, таква, онакво; моји, твоје, њихова; какав, колики; некакве, неколике; који, чији; никоја, ничије; ма које, ма чије, ма ...

                                               

Речца

Речце или партикуле су непроменљиве речи којима се изражава лични став говорног лица према ономе што се износи реченицом. Ови језички знаци се могу односити на целу реченицу или на један њен део. Речце могу бити: императивне: нека ; закључне: дак ...

                                               

Узвик

Узвици су поједини гласови или скупови гласова који се у језику употребљавају да означе лична осећања и расположења, односно стања. На пример: ах, јао, хај, а, о, ој.

                                               

Хомонимија

Хомонимија је лексичка релација две лексеме које припадају истој граматичкој врсти речи, подударне су форме, а значења су им различита и неповезана. Може се сврстати у семантичке феномене, јер једина семантичка веза међу хомонимима је међусобна и ...

                                               

За крст часни и слободу златну

За крст часни и слободу златну, српска је изрека која се као слободарски поклич углавном користила у односу на ослобођење Срба од турске власти на Балкану.

                                               

Има образ као ђон (изрека)

Рјечник САНУ под одредницом ђон пише да се ова ријеч користи и у придјевској служби у полусложеницама са значењем: који је као ђон, неосјетљив, који нема осјећања стида, морала. За подлост мора човјек имати ђон-кожу на образу. Ђон-образ је када п ...

                                               

Јунаштво је када себе браним од другога, чојство је када другога браним од себе

Марко Миљанов Поповић Дрекаловић, Србин из Црне Горе, народни књижевник, војсковођа и војвода из племена Куча, у младости перјаник код кнеза Црне Горе Данила Петровића је рекао:

                                               

Када ти живот да лимун, направи лимунаду (пословица)

Када ти живот да лимун, направи лимунаду је пословица која за циљ има подстицање оптимизма и позитивног ја то могу става када се у животу суочавамо са потешкоћама или несрећама. Лимун сугерише киселост, односно животне недаће; направити лимунаду ...

                                               

Ко на брду ак’ имало стоји више види но онај под брдом

Ко на брду ак` имало стоји више види но онај под брдом, изрека владике Данила, јунака спјева Горски вијенац, српског пјесника и мислиоца, владара и владике Црне Горе Петра II Петровића Његоша.

                                               

Ко се не освети, тај се не посвети

Ко се не освети, тај се не посвети, српска је изрека која се као мотивациони поклич за ослобођење Срба од турске власти на Балкану доста користила у Црној Гори, али и другим крајевима.

                                               

Крв није вода (изрека)

За друге употребе, погледајте: Крв није вода Крв није вода српска је изрека, као и изрека дијелова неких народа, који граниче са Србима Хрвати, Албанци.

                                               

Попови лопови

Попови лопови, српска је изрека којом се у двије ријечи сажима народни став према црквеној јерархији, која одступа од моралних начела које проповиједа. Иако је изрека афирмисана у доба комунистичко-атеистичке власти код Срба она има дубље корјене ...

                                               

Срб и Турчин не слаже се нигда, но ће приђе море ослачити

Срб и Турчин не слаже се нигда, но ће приђе море ослачити, изрека Петра II Петровића Његоша српског пјесника и мислиоца, владара и владике Црне Горе у спјеву Горски вијенац.

                                               

Тврд је орах воћка чудновата

Тврд је орах воћка чудновата је чувена изрека коју изговара владика Данило, лик и јунак спјева Горски вијенац, црногорскога пјесника и мислиоца, владара и владике Црне Горе Петра II Петровића Његоша.

                                               

Удар нађе искру у камену

Удар нађе искру у камену, изрекао Игуман Стефан у спјеву Горски вијенац, српског пјесника и мислиоца, владара и владике Црне Горе Петра II Петровића Његоша.

                                               

Црна Гора је посљедња искра српске слободе

Црна Гора је посљедња искра српске слободе, изрека је многих генерација Црногораца који су се народно-национално осјећали Србима.

                                               

Чашу меда јошт нико не попи што је чашом жучи не загрчи

Чашу меда јошт нико не попи што је чашом жучи не загрчи, изрека Петра II Петровића Његоша српског пјесника и мислиоца, владара и владике Црне Горе у спјеву Горски вијенац.

                                               

Антоним

Антоними су речи супротног значења, нпр. У лексичкој семантици, антоними су парови речи са инхеретно некомпатибилним бинарним односом. Појам некомпатибилности се овде односи на чињеницу да једна реч има супротно значење од друге. Антоними су чест ...

                                               

Аугментатив

Аугментатив је именица која има увећано значење. Најчешће настаје додавањем префикса или суфикса на основни облик или корен именице. Својим обликом аугментативи могу бити идентични пејоративима, а функционално су супротни деминутивима. Аугментати ...

                                               

Вербализми

Вербализми "су речи које се усвајају на основу говора околине, без ослањања на одговарајуће перцепције и представе, услед чега се њихово значење неравномерно сужава и остаје фиксирано на посебна обележја објекта и конкретну ситуацију или се пак г ...

                                               

Грађење речи

Грађење или творба речи је део науке о језику који проучава правила грађења нових речи. Грађење речи је један од начина на који се богати речник језика. Грађење речи је везано за три језичке дисциплине: морфологијом, лексикологијом и стилистиком, ...

                                               

Деминутив

Деминутив је именица која има умањено значење. Hастаје додавањем префикса или суфикса на основни облик или корен именице. Својим обликом деминутиви могу бити исти, или слични, хипокористицима.

                                               

Претварање речи

Претварање речи или конверзија је творбени процес у граматици којим настају нове речи, истог облика, али различитих граматичких особина. Претварањем речи мења се врста речи: придеви и глаголи постају именице, придеви прелазе у прилоге и слично. К ...

                                               

Реч

Реч најмања је јединица језика која носи значење и има фонетску вредност. Једну реч може чинити једно, два или више слова, у просеку од четири до седам слова, најмање је речи која имају више од десет слова. Комбиновањем речи се могу правити сложе ...

                                               

Слагање речи

Слагање речи или композиција је творбени процес у граматици којим настају сложенице. Слагање је процес спајања две слободне морфеме, независно од врсте речи, при чему се добијају нове речи. За разлику од деривације, творбеног процеса којим се доб ...

                                               

Црквенословенизам

Црквенословенизми су речи преузете из било које од редакција старословенског и прилагођене језику, најчешће оном чија је редакција. У случају српског језика, речи које се сматрају за црквенословенизме најчешће су преузимане из српскословенског и ...

                                               

Arhaizam

Arhaizmi su riječi koje su postale dijelom pasivnog leksika zbog unutar jezičnih razloga. Treba ih razlikovati od zastarjelica koje još nisu dio pasivnog leksika.

                                               

Buffalo buffalo buffalo

buffalo граматички је правилна реченица у америчком енглеском језику, коришћена као пример да се покаже како хомоними и хомофони могу да се употребљавају за стварање компликованих лингвистичких конструкција. О овој реченици се расправљало у литер ...

                                               

That is that is not is not is that it is

that is that is not is not is that it is секвенца је речи у енглеском језику која демострира синтаксичку вишесмисленост. Користи као пример који илуструје важност правилне интерпункције. Низ може да се схвати као један од двају низова, од којих с ...

                                               

Југосфера

Југосфера је израз који се однедавно користи за територије некадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, односно данашњих држава које су до 1991. биле њен саставни дио. То су: Босна и Херцеговина Словенија Косово чији је статус пред ...

                                               

Нерођендан

Нéрођендан је догађај, који се може обележавати сваког другог дана, осим на дан свог личног рођендана. Неологизам "unbirthday" смислио је Луис Керол и употребио у свом делу "Алиса с оне стране огледала", што је створило "Песму о нерођендану" у Ди ...

                                               

Хоплофобија

Хоплофобија је политички неологизам који је исковао пензионисани амерички војни официр Џеф Купер као пејоратив како би описао "ирационалну аверзију према оружју". Такође се користи како би се описао "страх од ватреног оружја" или "страх од наоруж ...

                                               

.срб

Ћирилички интернет домен.срб је нови, други национални домен Републике Србије. Део је породице интернационализованих назива домена), односно назива домена који нису написани енглеским алфабетом. Интернет корпорација за додељене називе и бројеве е ...

                                               

ДС

ДС, Дс, Ds, DS може бити: DS муниција, 7.92 DS, пољска врста противоклопне муниције. Нинтендо ДС, играчка конзола фирме Нинтендо. Даунов синдром, врста генетске мутације код човјека. ДС аутомобили, француски произвођач луксузних аутомобила, који ...

                                               

Кфор

Косовске снаге, познатије по свом акрониму КФОР, представљају међународне мировне снаге под вођством НАТО-а чији је задатак чување реда и мира, односно стварања и одржавање сигурности на Косову и Метохији. КФОР је на простор Косова и Метохије сти ...

                                               

МТ-ЛБ

МТ-ЛБ је совјетско вишенаменски амфибијски оклопни транспортер који је први пут приказан седамдесетих година 20. века. На западу је познат као M 1970.

                                               

МТ-ЛБу

МТ-ЛБу је совјетско вишенаменски амфибијски оклопни транспортер гусеничар развијен током шездесетих година 20. века под пројектном ознаком Објект 10. У западним војним круговима ово возило је означено као M 1974, пошто је те године први пут приме ...

                                               

НАТО

Организација Сјеверноатлантског споразума или верз. скр. НАТО, позната и као Сјеверноатлантски савез, међувладин је војни савез 30 сјеверноамеричких и европских земаља, заснован на Сјеверноатлантском споразуму који је потписан 4. априла 1949. год ...

                                               

НИН

Први број НИН-а изашао је у Београду 26. јануара 1935. После 26 бројева забрањен је септембра 1935. НИН је поново почео да излази 7. јануара 1951. године у Београду, а 26. јуна 2008. године је изашао његов јубиларни 3.000 број. Нин; Недељне инфор ...

                                               

ОСГео

Геопросторна фондација отвореног кôда је непрофитабилна НВО чија мисија је да подржи и промовише заједнички развој геопросторних технологија отвореног кода. Фондација је оформљена у фебруару 2006 да обезбиједи финансијску, организациону и правну ...

                                               

СНС

СНС се може односити на: Српска напредна странка, бивша политичка странка у Краљевини Србији Српска напредна странка, политичка партија у Републици Српској, Босна и Херцеговина Српска народна странка, бивша политичка странка у Црној Гори Српска н ...

                                               

Совхоз

Совхоз слушај је државно пољопривредно добро у бившем СССР-у. Настали су од бивших царских и црквених поседа, која су одузета након Октобарске револуције. Земља и сва производна средства у совхозима била су власништво државе, а радници су за свој ...

                                               

СФОР

Stabilisation снаге, познатије по свом акрониму СФОР, биле су међународне војне снаге под командом НАТО-а, чији је глави задатак био заштита Дејтонског мировног споразума. СФОР је спроводио операције под именом Операција заједничка стража енгл. O ...